2023-01-17

Ford tillkännager nytt solkraftverk

Viktig milstolpe för Fords ambitiösa hållbarhetsmål

Ett nytt solkraftverk i Valencia markerar ytterligare ett steg mot vårt mål att vara koldioxidneutrala i hela den europeiska kedjan av anläggningar, logistik och leverantörer senast 2035.

Solcellsområdet vid Ford Almussafes tillverkningsanläggning kommer initialt att producera upp till 2 procent av anläggningens årliga elförbrukning, med målsättning att utöka anläggningen till att nå 10 procent i framtiden.

KOLDIOXIDNEUTRALA 2035

Vi blickar mot framtiden med ett nytt solkraftverk vid Almussafes-anläggningarna i Valencia, Spanien. År 2035 ska all fordonsförsäljning i Europa vara helt elektrisk, och vi strävar efter koldioxidneutralitet i hela vårt europeiska fotavtryck av anläggningar och leverantörer. Detta senaste initiativ, som var operativt i slutet av 2022, belyser vår pågående strävan att uppfylla detta åtagande.

Fler solpaneler i framtiden

Solcellsområdet ligger i ett icke-produktivt område av anläggningen som täcker två zoner av solpaneler, som kan producera motsvarande energi varje år för att driva 1 400 genomsnittliga hem. I praktiken betyder det att fabriken i Valencia kommer att generera tillräckligt med solenergi för att täcka 2 procent av dess årliga behov.

Ford vill utöka områdena för solpaneler på ytterligare icke-produktiv mark för att kunna täcka 10 procent inom en snar framtid. Möjligheten av potentiella framtida solpanelsinstallationer på fabrikernas tak undersöks också.