Kontakt & Support

Vi finns här för dig. Har du frågor eller funderingar som du inte kan få svar på av din Fordåterförsäljare eller från vår hemsida är du varmt välkommen att kontakta Ford Kundtjänst.

Vi nås på 08-593 66 333 eller via mejl på fordkund@ford.com 
Man talking on mobile phone in front of Ford Transit

Boka Service

Ford seller handing over keys to customer

Kontakta oss

Ford kundtjänst nås på 08-593 66 333 eller via mejl på fordkund@ford.com 
Ford Sync screen in car

Manualer och guider

Bilåtervinning

I Sverige lever en bil i genomsnitt 17 år innan det är dags för skrotning. Biltillverkare och bilimportörer lyder under ett producentansvar för uttjänta bilar, d.v.s. man har ett ansvar för att bilen, den dag den tjänat ut, ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt. 

Här kan du läsa mer om hur du kan återvinna din Ford.
Open road in misty landscape