Home > Om Ford > Historia

Med sina både praktiska och billiga bilar kom Henry Ford att ändra många människors levnadsmönster. Det var han som införde de tekniker för massproduktion som skulle komma att sätta standarden för all världens industrier under större delen av 1900-talet.

Henry Ford föddes den 30 juli 1863 i Springwells Township, Wayne County, Michigan, USA som den förste i en syskonskara av sex barn. Han växte upp på en framgångsrik gård, gick i en skola med bara ett klassrum och visade redan där ett tidigt intresse för mekanik, något som senare skulle utveckla sig till genialitet och leda till att han blev allmänt erkänd som en av världens största industrimän genom tiderna.

Henry Fords historia

Det löpande bandet

Det sista och avgörande steget var att skapa det löpande, rörliga, monteringsbandet. Man började med det nakna chassit som förflyttades längs de olika arbetsstationerna längs bandet tills dess den färdiga bilen slutligen kunde köra av bandet för egen maskin. Matarlinjerna längs det löpande bandet var synkroniserade att leverera rätt delar vid rätt tidpunkt.

First Ford Vehicle - Model T 1908

Starten av Ford Motor Company

Bilens historia förändrades för alltid när Henry Ford grundade Ford Motor Company 1903. Henry Ford ägde själv 25,5 % av aktierna och verkade som vice vd och chefsingenjör. I början tillverkades endast ett par bilar om dagen i Ford-fabriken på Mack Avenue i Detroit, där två eller tre män arbetade på varje bil som gjordes på beställning av andra företag. Företagets första bil såldes den 23 juli 1903. Henry blev verkställande direktör och huvudägare av firman 1906. 1908 realiserade Henry Ford sin dröm om kunna att producera en både billig, pålitlig och effektiv automobil med introduktionen av Model T. Denna bil utgjorde början på en ny epok för persontransporter. Den var lätt att handha, underhålla och köra, även på dåliga vägar, och blev därför snart en succé.

En ny generation

En ny generation Det gick snabbt framåt. 1919 köpte Henry och sonen Edsel ut samtliga minoritetsägare ur företaget för 105 568 858 dollar, och blev därigenom ensamma ägare till Ford Motor Company. Edsel avlöste sin far som verkställande direktör samma år, och kom att förbli på denna post till sin alltför tidiga bortgång 1943. Henry Ford återgick därefter till sin post som vd för företaget. Pensionering I september 1945 avgick Henry Ford som högsta chef för Ford Motor Company – för andra gången i ordningen – och efterträddes av sin sonson, Henry Ford II.

Henry Ford and Henry Ford II
Henry Ford

Pensionering

I september 1945 avgick Henry Ford som högsta chef för Ford Motor Company – för andra gången i ordningen – och efterträddes av sin sonson, Henry Ford II.

Slutet på en era

1946 förärades Henry med ”The American Automotive Golden Jubilee” för sina stora insatser inom bilindustrin och senare samma år utdelade ”The American Petroleum Institute” sin första årliga guldmedalj till Henry Ford för hans ovärderliga bidrag till mänsklighetens välfärd. Slutet på en epok Henry Ford dog i sitt hem i Fairlane, Dearborn den 7 april 1947 klockan 23.40. Han var 83 år gammal. När han dog hade floden Rouge nära hans hem svämmat över och orsakat strömavbrott. I huset hade man tänt fotogenlampor och ljus och det måste ha lett tanken till den tid han föddes, 83 år tidigare.

Henry Ford seated portrait
alt

Ford-ovalen

Ford-ovalen är ett av världens mest kända varumärken och har använts i mer än 50 år. Den för hand tecknade Ford-ovalen stammar ända från begynnelsen av Ford-fabriken, då Henry Fords ingenjörsassistent tecknade en stiliserad version av orden ”Ford Motor Company”. Så här har varumärket förändrat sig genom tiderna.

Ford 1903 logo

1903
Den första logotypen

De handskrivna bokstäverna användes för första gången i företagets kommunikation 1903, men den första Forden, Model A, fick dessutom samma år en speciell logotyp med en art nouveau-inramning; något som var mycket modernt vid den tiden.

Ford 1906 logo

1906
Bokstäverna får vingar

År 1906 utvecklades en mer avancerad skrivstil med de karakteristiska långa bokstäverna F och D, senare kända som ”bokstäverna med vingar”. Denna logotyp användes på samtliga bilar från Ford ända till slutet av 1910 då bokstäverna ändrades till att ha den form vi känner igen än idag. Den speciella Ford-skrivstilen varumärkesregistrerades 1909 hos United States Patent Office.

Ford 1907 logo

1907
Den första ovalen

Första gången som Ford använde ovalen var 1907, och det gjordes av de engelska återförsäljarna Perry, Thornton och Schreiber; föregångare till vad som senare skulle bli Ford Motor Company Limited i Storbritannien. Deras oval skulle symbolisera att Ford var ”märket för pålitlighet och ekonomi”.

Ford 1911 logo

1911
Den slutgiltiga ovalen

Genom att kombinera skrivstilen och ovalen skapade Ford 1911 den slutgiltiga versionen av logotypen. När det gällde bilarna och företagets kommunikation använde Ford fortfarande den speciella skrivstilen, utan oval, ända in på 1920-talet.

Ford 1912 logo

1912
The Universal Car

Under en kort tid frångick Ford ovalen helt, och använde istället en triangelform med vingar på bilarna. Designen skulle symbolisera fart, enkelhet och stabilitet, och logotypen, i färgerna orange eller mörkblå, hade inskriptionen ”The Universal Car”. Henry Ford gillade inte designen och den byttes snabbt ut.

Ford 1927 logo

1927
Ford-ovalen sätts på bilarna

1927 blev nya Model A den första bil från Ford som utsmyckades med Ford-ovalen på kylaren. Med den berömda bakgrundsfärgen Deep royal blue, som vi känner den än i dag, användes logotypen på de flesta bilarna ända till slutet på 50-talet. Den blå ovalen försvann då från bilarnas motorhuvar och kylare och kom inte att pryda själva bilarna igen förrän i mitten av 1970-talet. Logotypen användes dock fortfarande i företagets kommunikation.

Dagens blå oval

Sedan 1976 har den blå Ford-ovalen satts på samtliga Ford-bilar för att skapa ett lätt igenkännbart och genomgående varumärke för alla företagets fabriker, återförsäljare och produkter runt om i världen.

alt

Ökad produktivitet

För att uppnå sitt mål med att kunna massproducera bilar, behövde Henry Ford höja produktiviteten. Av den anledningen placerades arbetarna i Detroit-fabriken i Michigan, USA, ut på bestämda platser, och ett långt rep fästes i bilens chassi. Bilen drogs sedan med hjälp av repet från det ena arbetslaget till nästa, tills dess den var färdigbyggd.

Ford Mercury assembly line 1946
Ford vehicle inspection assembly line 1972

Tidig Ford-teknologi

Till att börja med byggde Ford bilar som alla andra. En i taget. Bilen stod på fabriksgolvet under hela tillverkningsprocessen, medan mekanikerna och deras medhjälpare hämtade och återvände med delar för att montera ihop bilen, från chassit och uppåt. Senare kom bilarna att monteras på bänkar som kunde flyttas mellan olika arbetslag. Detta ökade tillverkningstakten av en bil, men Ford behövde fortfarande utbildad arbetskraft för att få den ”handbyggda” bilen ihopmonterad. Så produktionen gick fortfarande på lågvarv och priset var förhållandevis högt för att produktionskostnaderna skulle kunna täckas. Det som behövdes var automatisering. Det första steget mot en automatisering kom då Henry och hans ingenjörer utvecklade maskiner som kunde tillverka stora kvantiteter av de delar bilarna bestod av. De uppfann även metoder för att kunna montera delarna lika snabbt som de producerades. De var redo för genombrottet.

Resultatet tar form

Henry Ford byggde sin ”monteringslinje” på grundläggande produktionsprinciper från tidiga pionjärer som Elihu Root. Root höll på att utveckla en sammansättningslinje för Samuel Colt (Colt-vapen) genom att stycka upp produktionen i mindre delar och göra den mer effektiv. I takt med att hans experiment framskred och processen förfinades, kom massproduktionen allt närmare en realitet. För att bli mindre beroende av fackutbildad arbetskraft, använde Henry utbytbara delar som lätt kunde monteras av arbetare utan fackkompetens. Experimentet fortsatte med glid- och rulltransportörer. Även placeringen av arbetarna och deras verktyg studerades i detalj för att säkerställa att produktionslinjen löpte så effektivt som möjligt.

Ford Rotunda building 1938

Resultatet – det löpande bandet

Det sista och avgörande steget var att skapa det löpande, rörliga, monteringsbandet. Man började med det nakna chassit som förflyttades längs de olika arbetsstationerna längs bandet tills dess den färdiga bilen slutligen kunde köra av bandet för egen maskin. Matarlinjerna längs det löpande bandet var synkroniserade att leverera rätt delar vid rätt tidpunkt.

Belöningen

Det var den här kombinationen av noggrannhet, kontinuitet och snabbhet som satte massproduktionen på kartan. Tillverkningen av T-Forden nådde rekordhöga nivåer på Highland Park-fabriken där en ny bil blev klar var 10:e sekund. Det gjorde att Ford kunde sänka priserna, höja medarbetarnas lön från 2,50 till 5 dollar per dag, samtidigt som man tillverkade en överlägsen produkt och ändå gick med vinst. Vid den här tiden tillverkade Ford två miljoner T-modeller varje år och sålde dem för 260 dollar styck.

Ford assembly line 1985
Crowds of applicants for $5 day wage at Ford Motor Company

Exceptionell framgång

T-Forden ledde till en revolution på landsbygden. Fords löner på 5 dollar om dagen och filosofin som låg bakom startade en social revolution. Det löpande bandet startade en industriell revolution.

Top