Home > Transportbilar & Pickups > NYA RANGER > Funktioner > Säkerhet & Trygghet

Avancerad säkerhetsteknik

Nya Ford Ranger innehåller en rad smarta system som skyddar dig, dina passagerare och andra trafikanter. Vissa tekniker, som aktiv bromshjälp, finns där för att förebygga olyckor innan de inträffar. Andra, som krockkuddar, hjälper till att mildra effekterna av en trafikolycka om en sådan skulle inträffa. Fordonet är också utrustat med avancerade säkerhetssystem som ger dig sinnesro när du förvarar verktyg eller last i det.

Ett system som kan hjälpa till att skydda fotgängare

Krockavvärjning med fotgängaravkänning använder RADAR och kamerateknik för att skanna av vägen framför dig. Om en kollisionsrisk med ett fordon eller en fotgängare upptäcks blir du varnad. Om du inte reagerar i tid kan systemet automatiskt slå till full bromsverkan för att hjälpa till att minska risken för, eller helt eliminera, vissa allvarliga frontalkrockar.

Pre-Collison assist demonstration graphic
Red Ford Ranger braking assist graphic

Hjälper dig bromsa i högre hastigheter

Det aktiva bromssystemet är en innovativ säkerhetsfunktion som aktiveras när du kör snabbare än 50 km/timmen. Tekniken skannar av vägen framför dig, och om det råder risk för kollision kommer den att varna dig. Om du inte reagerar förbereder det aktiva bromssystemet bromsarna och börjar sedan bromsa för att sänka farten.

Top