Tjänstebil

Dags att välja tjänstebil, då har du kommit rätt. Ford erbjuder en rad av moderna, bekväma och praktiska alternativ som passar dig som som både reser kort som långt i jobb och privat.

Förändrade skatteregler 2021

Den 1 juli 2018 trädde Bonus-Malus i kraft. Det nya skattesystemet förändrade både fordonskatten för personbilsägare och för tjänstebilsföraren. Detta upplägg förändras nu på ett flertal punkter under 2021 med start vid årsskiftet. Kostnaden för att köpa en elbil blir lägre, medan bilar med andra drivmedel drabbas av olika skattehöjningar.

Läs mer här

Tjänstebilserbjudanden

Läs mer om Fords tjänstebilserbjudande.

Vad är en tjänstebil?

I vardagstal används oftast tjänstebil som ett samlingsnamn för både en förmånsbil, personalbil och företagsbil men det finnns skillnader mellan dem när det kommer till hur det påverkar kostnaden för föraren.

En förmånsbil och personalbil är en bil som ägs av företaget där man arbetar och utnyttjas av dig som är anställd både i tjänst men även i privat. Det blir då en löneförmån och som du betalar inkomstskatt för baserat på ett förmånsvärde alternativt löneväxlar. En företagsbil är däremot en bil som främst används i tjänst t. ex. en ambulans, varubil eller servicebil. För enkelhetens skull väljer vi vidare att kalla förmånsbilar för tjänstebilar. 

Jag har blivit erbjuden att välja en tjänstebil.

Då är det läge att säga grattis, en förmånsbil är ett enkelt sätt att ha en bil. Du har en fast månadskostnad, fri service och slipper bekymra dig för, värdeminskning och eventuella oförutsedda extrakostnader. Dessutom får du i de flesta fall välja en helt ny tjänstebil vart tredje eller vart fjärde år.

Vilken modell kan jag välja?

Det här är en fråga som de flesta avgör tillsammans med sin arbetsgivare. Många arbetsgivare har en bilpolicy som den anställde förhåller sig till. En bilpolicy reglerar bilens maximala inköpskostnad (anges i antal prisbasbelopp), maximala miljöpåverkan (CO2 -utsläpp) samt vilka modeller du kan välja mellan. Utifrån det ramverket är det sedan förarens egna behov och preferens som avgör ditt val. 

Räkna på kostnaden för mig som förare.

När man räknar på en förmånsbil som tjänstebil så behöver man framför allt tänka på förmånsvärdet då det läggs ovanpå din lön och därefter betalar arbetsgivaren löneskatt. Utöver inköpspriset så finns det andra delar som påverkar bilens förmånsvärde så som:

  • Extrautrustning som inte ingår i nybilspriset.
  • Om bilen klassas som en klimatbonusbil. 
  • Om du kör minst 3 000 mil i tjänsten. 
  • Fordonsskatten 

Räkna ut Bonus Malus här.

På Skatteverkets hemsida kan du räkna ut ett schablonbelopp, ett så kallat förmånsvärde, för alla bilmodeller och det belopp som anges utgör grunden för uträkningen av skatten. 

Elbilar och laddhybrider

Elbil, mild-, full och laddhybrid även kallad Plug-In Hybrid är elektrifierade bilar som drivs antingen på ren el eller en kombination av el och förbränningsmotor. Fördelar för tjänstebilsföraren är många men inte minst den lägre miljöpåverkan som kommer med ett lägre CO2 -utsläpp. I regel har en elektrifierad bil ett högre inköpspris än motsvarande bil med förbränningsmotor men i gengäld har de lägre driftskostnader. Med de lägre utsläppen är de ofta berättigade till bonus enligt gällande Bonus-Malussystem.

Behöver du hjälp med din egen kostnadsberäkning? Kontakta gärna din lokala Ford återförsäljare så hjälper de dig.