Home > Personbilar > NYA FOCUS > Funktioner > Säkerhet & Trygghet

Din säkerhet. Vår prioritet.

En serie smarta tekniker är utformade för att skydda dig, din familj och andra trafikanter. Till exempel autobroms och Pre-Collision Assist med upptäckt av gångtrafikanter och cyklister, kan varna dig för potentiella kollisioner och även automatiskt slå på bromsarna om du inte reagerar i tid.

Ford Focus pre-collision assist

Ett system som kan hjälpa till att skydda fotgängare

Krockavvärjning med fotgängaravkänning använder RADAR och kamerateknik för att skanna av vägen framför dig. Om en kollisionsrisk med ett fordon eller en fotgängare upptäcks blir du varnad. Om du inte reagerar i tid kan systemet automatiskt slå till full bromsverkan för att hjälpa till att minska risken för, eller helt eliminera, vissa allvarliga frontalkrockar.

Hjälper dig bromsa i högre hastigheter

Det aktiva bromssystemet är en innovativ säkerhetsfunktion som aktiveras när du kör snabbare än 50 km/timmen. Tekniken använder RADAR för att skanna av vägen framför dig, och om det råder risk för kollision kommer den att varna dig. Om du inte reagerar förhandsfyller det aktiva bromssystemet bromsarna och börjar sedan bromsa för att sänka farten. Vid hastigheter under 50 km/timmen får du hjälp av en annan teknik: Aktivt stadsstopp (Active City Stop). Tack vare kombinationen av dessa två system kan du känna dig trygg med bromshjälp genom hela hastighetsomfånget.

Ford Focus active brkaing
Ford Focus door edge protector

Förhindrar förargliga bucklor och repor

Det är lätt att slå i dörren mot olika saker i trånga parkeringsutrymmen. Men om du öppnar någon av de fyra dörrarna på en Focus kommer en skyddande spärr att skjuta ut som skyddar lacken på din bil och de som finns vid sidan om.

 

Top