Home > Personbilar > NYA EDGE > Funktioner > Säkerhet & Trygghet

Avancerade säkerhetssystem

Nya Edge använder en serie smarta säkerhetssystem som kombineras för att du, din familj och andra trafikanter ska vara så skyddade som möjligt. Vissa tekniker, som uppblåsbara säkerhetsbälten bak, hjälper till att skydda din familj om en olycka skulle inträffa. Andra, som aktiv bromshjälp, finns där för att förebygga olyckor innan de inträffar. 

Ford Edge animation of an Edge car detecting another vehicle

Ett system som kan hjälpa till att skydda fotgängare

Krockavvärjning med fotgängaravkänning använder RADAR och kamerateknik för att skanna av vägen framför dig. Om en kollisionsrisk med ett fordon eller en fotgängare upptäcks blir du varnad. Om du inte reagerar i tid kan systemet automatiskt slå till full bromsverkan för att hjälpa till att minska risken för, eller helt eliminera, vissa allvarliga frontalkrockar. 

Håller din släpvagn i en rät linje

Trailer Sway Control upptäcker ”självsvängning” eller släpvagnsgungning och sänker fordonets hastighet för att lösa problemet, vilket ger dig mer kontroll när du kör med släp. Systemet bromsar bilen genom att minska motorns vridmoment och gradvis öka bromstrycket på alla hjul.

Ford Edge driving next to the lake with a big city at the background
Top