Home > Om Ford > Sustainability > Företagets sociala ansvar
A girl playing in a swing

Företagets sociala ansvar

Att vara ett ansvarstagande företag innebär att man är beredd att hjälpa andra, att man har omtanke om miljön och är socialt tolerant. Som aktör på den globala marknaden accepterar vi vårt sociala ansvar och våra förpliktelser i förhållande till människor runt om i världen. Ford har utvecklat ett program som ska främja tolerans och lika möjligheter, och vi stödjer aktivt program rörande sociala och miljömässiga frågor. Ford var också den första biltillverkare som blev ISO 14001-certifierad, vilket innebär att samtliga våra fabriker runt om i världen ska följa en och samma stränga miljöstandard.

Top