Home > Om Ford > Sustainability > Vår personal
Our people

Vår personal

Ford har en personalstyrka på cirka 200 000 i sina helägda anläggningar.

Vi ser dem alla som drivande i vårt företags framgångar. Vi inser också att för att uppfylla vår vision om att tillverka kvalitetsprodukter som bidrar till en bättre värld har våra anställda en central roll.

Med det som utgångspunkt har Ford upprätthållit ett starkt fokus på personalutveckling och erbjuder sina anställda stora möjligheter för lärande och ledarskapsutveckling. Initiativ för mångfald och integration är också viktiga för att vi ska kunna anamma vår globala personalbas olika perspektiv och värderingar.

Det är viktigt att vi skapar en givande arbetsmiljö för vår personal, samtidigt som de får det stöd och den hjälp de behöver för sin karriärsutveckling inom Ford. För att uppnå det bedriver vi löpande undersökningar bland våra anställda för att mäta deras tillfredsställelsenivå och för att ta reda på vad de sätter störst värde på som medlemmar av Ford Motor Company.

Ja, vi engagerar vår personalstyrka som enskilda individer, men vi är samtidigt inriktade på att utveckla ett skickligt och motiverat lag. Det är själva kärnan i vad Ford står för och vi strävar alltid efter att vår personals arbetsmiljö är säker, respektfull och inkluderande.

Top