Home > Om Ford > Sustainability > Produktsäkerhet
Product Safety

Produktsäkerhet

På Ford har vi en lång tradition av att utveckla och implementera uppfinningar som förbättrar våra fordons säkerhetsprestanda för att klara verkliga förhållanden och utmaningar. 

Redan 1927 introducerade vi vindrutor av laminerat glas som förhindrade att glaset krossades i små bitar och spriddes, vilket kunde orsaka stor skada.

Under 1950-talet utformade Fords ingenjörer mer effektiva bromssystem och forskningen kring krockkuddar inleddes. Det var också nu som bälten i framsätet och barnsäkra lås i bakdörrarna introducerades, liksom vadderade instrumentpaneler och slagtåliga dörrhandtag.

1968 var Ford först med att erbjuda ett ABS-bromssystem och gick därmed i täten för utvecklingen av mer sofistikerade bromssystem.

Noggranna processer för att säkerställa skydd

Säkerhetsdata hämtade från verkligheten, förarbeteende, forskning, lagkrav och frivilliga avtal utgör en stor del av informationen i våra säkerhetsprocesser. Två av våra huvudprogram i arbetet är våra riktlinjer för säkerhetsdesign (SDG) och våra riktlinjer för allmänna program (PDG).

SDG är Fords strikta, interna riktlinjer för teknisk design. De inte bara uppfyller alla gällande lagkrav, de överträffar dem genom en rad strikta krav och standarder som vi själva infört.

PDG-riktlinjerna är Fords målsättningar. De är inriktade på att se till att våra fordon får höga omdömen i alla relevanta allmänna program och oberoende utvärderingar.

Ford använder tekniska analyser, omfattande datamodeller och krocktester för att utvärdera olika fordons och enskilda komponenters prestanda. 

De rigorösa testerna hjälper oss fastställa att våra fordon uppfyller eller överträffar lagkraven och våra egna ännu strängare interna riktlinjer. Vi har dessutom toppmoderna krocktestbanor i världsklass i Merkenich (Tyskland) och på Dunton Technical Centre (England).

För Ford kommer säkerheten alltid först.

Top