Home > Om Ford > Sustainability > Mobilitet
Mobility: thinking ahead

Mobilitet är att tänka framåt

Du som Fordägare är värdefull för oss och det är viktigt för oss att tillgodose dina behov. Det är också av största vikt att vi fortsätter fokusera på global hållbarhet och på framtiden – det är frågor som påverkar oss alla. 

Därför tillämpar vi våra nyckelkompetenser, såsom innovation och relationsbyggande, för att utveckla lösningar för mobilitet som kan möta kraven från en värld i förändring.

Vad menar vi med mobilitet?

Fords definition av mobilitet är möjligheten för människor, varor och tjänster att ta sig dit de vill eller behöver vara på – på ett säkert, effektivt och prisvärt sätt. Samtidigt som vi erbjuder en förenklad och trevlig kundupplevelse. 

Vårt mål är att göra mobilitet prisvärt i ordets alla bemärkelser. På såväl det ekonomiska, det miljömässiga som det sociala planet. 

När vi lanserade vår mobilitetsplan 2012 låg fokus på våra idéer kring framtidens transporter och hur de skulle kunna se ut från 2025 och framöver.

Planen identifierade dessutom den teknik och de affärsmodeller, produkter och partnerskap som krävs för att ta oss till det målet. Därför ställer vi upp kort-, medel- och långsiktiga mål för att kunna lösa utmaningarna för våra mobilitetssystem. Idag och i framtiden. Inte minst mot bakgrunden av världens växande befolkningsmängd och tilltagande urbanisering. 

Att tänka smartare 

2015 kom Ford Smart Mobility. Det är ett innovationsdrivet initiativ med syfte att ta Ford till en ny nivå i fråga om att leverera uppkopplingsmöjligheter, mobilitet och självkörande fordon och att använda stora datamängder på bästa sätt för att förstärka kundupplevelsen. 

Genom att genomföra mobilitetsexperiment i olika delar av världen har vi haft möjlighet att testa nya mobilitetskoncept, utvärdera deras påverkan på miljön och analysera deras värde. 

Som värdar för en Innovate Mobility Challenge-serie gör vi dessutom en världsomspännande innovationsansats för att upptäcka nya mobilitetslösningar.

Top