Home > Om Ford > Sustainability > Leverantörskedjan
About our supply chain

Leverantörskedjan

Bilindustrin har en av de mest komplexa leverantörskedjorna av alla branscher.

Inte sällan finns det så många som sex till tio leverantörsnivåer mellan en biltillverkare och källan till de råmaterial som används i tillverkningsprocessen.

Vi, och andra bilföretag, är beroende av tusentals sådana leverantörer av råmaterial, delar och tjänster som krävs för att bygga våra slutprodukter. Och vidden, djupet och de inbördes förhållanden som utmärker leverantörskedjan kan göra det till en stor utmaning att hantera affärs- och hållbarhetsfrågor.

På Ford har vi övervunnit och fortsätter att övervinna dessa utmaningar med hjälp av en lång rad smarta och effektiva lösningar.

  • Vi var den första biltillverkaren som insåg att värnandet om mänskliga rättigheter inom vår egen verksamhet och längs hela leverantörskedjan är en viktig hållbarhetsfråga.
  • Vår strategi för att respektera de mänskliga rättigheterna inbegriper att vi aktivt arbetar med att leva upp till våra internt uprättade förhållningsregler för mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsvillkor och företags sociala ansvar (policybrev 24), liksom ständiga utvärderingar av vår och våra leverantörers förmåga att leva upp till dessa standarder. Detta inbegriper även att utbilda och bygga upp våra leverantörers kapacitet att hantera hållbarhetsfrågor i sin verksamhet.
  • Vi uppmuntrar våra leverantörer att hantera hållbarhetsfrågor och risker i sin egen verksamhet och leverantörskedja och tillhandahåller dem med de verktyg de behöver för att bygga upp sin kapacitet för att uppnå detta mål. Exempel:
  • Vi har utvecklat djupgående resursguider och sponsrat föredrag av experter inom områden som mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och utsläppet av växthusgaser.
  • Vi har tillhandahållit arbetsblad om spårning och rapportering av utsläpp och en kod om uppförandeutveckling.
  • Vi delar med oss av det utbildningsmaterial som vi har utvecklat, samtidigt som vi löpande informerar och erbjuder handledning om våra efterlevnads- och utbildningsprocesser.

I en bransch under ständig förändring där transporter, teknik och tillverkning ständigt förnyas och utvecklas strävar vi efter ett nära samarbete med våra leverantörer för att lösa alla eventuella problem som kan uppstå längst vägen.

Top