Kuga PHEV säkerhetsåterkallelse

Kuga PHEV säkerhetsåterkallelse

Ford - ett familjeföretag

Inledningsvis vill vi säga att vi på Ford är stolta över att vara ett familjeföretag och vi ser våra kunder som en del av vår stora familj. Vi är medvetna om att vi har gjort dig besviken som familjemedlem, men vill försäkra dig om att vår högsta prioritet är att åtgärda din bil. Vi har identifierat att det var kontaminering i cellerna i batterisystemet som var orsaken till problemet som ett litet antal av våra kunder upplevde med sina Kuga PHEV-bilar. Med tanke på de potentiella, allvarliga konsekvenser som kan uppstå på grund av detta, har vi beslutat att installera ett nytt batteripaket i din bil.

Åtgärder på verkstad

Bilen behöver tas in på en verkstad under minst en dag så att din återförsäljare kan genomföra allt nödvändigt arbete inklusive uppdatering av mjukvaran. Nu när vi har identifierat orsaken till problemet och även hittat en lösning, förstår vi att du vill veta hur snabbt din bil kommer att åtgärdas, och vi vill förklara tidsaspekten och vårt åtagande gentemot dig.

♦Vi kommer prioritera arbetet med bilarna i den ordning de köptes.

♦Baserat på inköp av reservdelar och den planering som krävs med våra återförsäljare, räknar vi med att kunna påbörja arbetet i slutet av januari och kommer att fortsätta tills allt arbete har slutförts, vilket sannolikt kommer att ta fram till andra kvartalet nästa år.

♦Vi arbetar intensivt för att få ett åtgärdsdatum för din bil och våra återförsäljare kommer att kontakta dig snarast med förslag på tidsbokning.

♦Vid behov kan vi hämta och lämna din bil där du bor eller jobbar och erbjuda dig en ersättningsbil under tiden din bil åtgärdas.

 

Vi vill be om ursäkt för det besvär du har upplevt och försäkra dig om att vi fortsätter att arbeta mycket hårt för att göra rätt för oss så att du kan använda din nya Kuga PHEV till fullo - på det sätt det var tänkt från början. Vi vill återigen påminna om att fortsätta att köra din bil i EV Auto-läget, att inte ladda bilen eller använda körlägena Sport and Snow /Sand. Så länge du följer detta är din bil säker att köra. Om du upplever några andra problem med din bil, se till att direkt kontakta din Ford-återförsäljare.

 

Om du har några frågor eller vill prata med oss om detta eller om någonting annat, kontakta oss via vår kundtjänst på 08-593 66 333. 

FAQ

Varför genomför Ford den här återkallelsen?

Som en del av Fords pågående säkerhetsprocesser har vi identifierat ett potentiellt problem med högspänningsbatteriet på Kuga PHEV. Även om detta ursprungligen var ett problem för de bilar som byggdes före den 25 juni 2020, har vi av säkerhetsskäl nu utökat kampanjen för denna åtgärd till att omfatta alla Kuga PHEV. I det mycket osannolika fallet att bilens högspänningsbatteri (HB) bidrar till ett tekniskt problem, kan det vara nödvändigt för HB-batteriet att ventilera heta gaser för att frigöra tryck och värme. Detta kan leda till brand.

Är det några Kuga PHEV som har börjat brinna?

Vi är medvetna om ett mycket litet antal brandincidenter som vi undersöker med största prioritet. Vi känner inte till några olyckor eller skador i samband med dessa händelser.

Vad är lösningen för dessa bilar?

Ford påskyndar utvärderingen av den bästa serviceåtgärden. Ägare kommer att kontaktas individuellt så snart serviceåtgärden är tillgänglig för att boka en tid med sin återförsäljare. Under tiden är alla Kuga PHEVs säkra att köra så länge kunder inte laddar batteriet och endast använder fordonet i EV Auto-läget, bilens standardläge, tills åtgärder är genomförda. Vi ber om ursäkt för det besvär detta orsakar.

Vad ska jag göra?

Tills serviceåtgärder är genomförda är alla Kuga PHEV-bilar säkra att köra så länge du inte laddar högspänningsbatteriet och endast använder bilen i EV Auto-läget, bilens standardkörläge. Ägare kontaktas individuellt. Så snart som möjligt kommer vi att planera in serviceåtgärden, när en fullständig, godkänd åtgärd är på plats.

Laddas batterierna inte vid körning?

I EV Auto-läget är endast en liten del av batteriet laddat vilket gör att bilen kan köras i hybridläge. Laddning är begränsad till återvinning av energi under inbromsning. Bilarna är fortfarande säkra att köra i detta körläge.

Förklara de olika körlägena och vilket kunden ska välja?

Kuga PHEV har fyra körlägen.

EV Auto - det säkra läget som kunderna använder tills reparationerna är slutförda - använder automatiskt elektrisk energi om det är tillgängligt och använder förbränningsmotorn vid behov (standardläge).

EV Later - Säkerställer batterikapacitet för senare användning.

EV Now - startar ren elektrisk körning förutsatt att batteriet har tillräckligt med ström.

EV Charge - Laddar batteriet under körning för senare användning, t.ex. i stadsområden.

Endast det första körläget ska användas tills vidare i berörda bilar.

Var kan jag få mer information?

För mer information om detta ber vi dig vänligast att kontakta Fords kundservice: telefonnummer 08-593 66 333, e-post fordkund@ford.com , eller kontakta oss.