Home > Köpa > Upptack > Teknologier > Säkerhet och Trygghet > Nödbromshjälp

Nödbromshjälp

Extra kraft för nödbromsning.

Nödbromshjälpen (EBA, Emergency Brake Assist) hjälper ditt fordon att uppnå maximal bromseffekt i en nödsituation. Systemet styrs automatiskt via ESP-systemet, som känner av hur mycket tryck du har lagt på bromsen och ökar det automatiskt vid behov.

Finns för följande modeller

Top