Home > Köpa > Upptack > Teknologier > Säkerhet och Trygghet > Krängningshämmare

Krängningshämmare

Kontinuerligt skydd mot vältning

ROC-systemet övervakar fordonet och upptäcker farliga körförhållanden som kan göra att det välter. Systemet aktiverar sedan ESP-systemet, som kontrollerar hastigheten och återställer stabiliteten.

Finns för följande modeller

Top