Home > Köpa > Upptack > Teknologier > Förarhjälp > Intelligent hastigehstbegränsare

Intelligent hastighetsbegränsare

Ford Intelligent Speed Limiter

Håller dig inom hastighetsgränsen

Den intelligenta hastighetsbegränsaren är utformad för att förbättra din farthållningskontroll så att du kan koncentrera dig på vägen. När det är aktiverat anpassar systemet automatiskt din hastighet efter den hastighetsgräns som kameran för igenkänning av vägmärken läst av.

Finns för följande modeller

Top