Home > Köpa > Upptack > Teknologi CV > Säkerhet & trygghet > Stabilitetskontroll

Roll Stability Control

Ford Transit Transparent with Roll Stability Control Illustration

Kontinuerligt skydd mot vältning

Fords unika krängningsgradssensor hjälper krängningshämmaren, Roll Stability Control, att hålla däcken på marken, särskilt då tyngdpunkten är hög eller när man kör i utåtlutande kurvor.

Top