Home > Köpa > Upptack > Teknologi CV > Körupplevelse > Dödavinkelövervakning

Dödavinkelövervakning

Cross traffic alert (är en del av) dödavinkelövervakning. När du backar ut ur ett parkeringsutrymme och har begränsad uppsikt över trafiken kan funktionen upptäcka och varna för korsande fordon genom att ge en varningssignal. Dessutom tänds en lampa i sidospeglarna (den högra eller den vänstra beroende på den annalkande trafikens riktning).

Top