Home > Köpa > Företagsförsäljning > Företag > Tjänstebil
New Ford Kuga in red being charged

Tjänstebilar från Ford

Dags att välja tjänstebil, då har du kommit rätt. Ford erbjuder en rad av moderna, bekväma och praktiska alternativ som passar dig som som både reser kort som långt i jobb och privat.

Blue and White Mondeo parked

Tjänstebilserbjudanden

Läs mer om Fords tjänstebilserbjudande.

Tjänstebilserbjudande

Vad är en tjänstebil?

I vardagstal används oftast tjänstebil som ett samlingsnamn för både en förmånsbil, personalbil och företagsbil men det finnns skillnader mellan dem när det kommer till hur det påverkar kostnaden för föraren.

En förmånsbil och personalbil är en bil som ägs av företaget där man arbetar och utnyttjas av dig som är anställd både i tjänst men även i privat. Det blir då en löneförmån och som du betalar inkomstskatt för baserat på ett förmånsvärde alternativt löneväxlar. En företagsbil är däremot en bil som främst används i tjänst t. ex. en ambulans, varubil eller servicebil. För enkelhetens skull väljer vi vidare att kalla förmånsbilar för tjänstebilar. 

New Ford Kuga in red
New Ford Explorer being charged on the street

Jag har blivit erbjuden att välja en tjänstebil.

Då är det läge att säga grattis, en förmånsbil är ett enkelt sätt att ha en bil. Du har en fast månadskostnad, fri service och slipper bekymra dig för, värdeminskning och eventuella oförutsedda extrakostnader. Dessutom får du i de flesta fall välja en helt ny tjänstebil vart tredje eller vart fjärde år.

Vilken modell kan jag välja?

Det här är en fråga som de flesta avgör tillsammans med sin arbetsgivare. Många arbetsgivare har en bilpolicy som den anställde förhåller sig till. En bilpolicy reglerar bilens maximala inköpskostnad (anges i antal prisbasbelopp), maximala miljöpåverkan (CO2 -utsläpp) samt vilka modeller du kan välja mellan. Utifrån det ramverket är det sedan förarens egna behov och preferens som avgör ditt val. 

Räkna på kostnaden för mig som förare.

När man räknar på en förmånsbil som tjänstebil så behöver man framför allt tänka på förmånsvärdet då det läggs ovanpå din lön och därefter betalar arbetsgivaren löneskatt. Utöver inköpspriset så finns det andra delar som påverkar bilens förmånsvärde så som:

  • Extrautrustning som inte ingår i nybilspriset.
  • Om bilen klassas som en klimatbonusbil. 
  • Om du kör minst 3 000 mil i tjänsten. 
  • Fordonsskatten 

Läs mer om Bonus Malus.

På Skatteverkets hemsida kan du räkna ut ett schablonbelopp, ett så kallat förmånsvärde, för alla bilmodeller och det belopp som anges utgör grunden för uträkningen av skatten. 

Man sitting on couch looking at laptop

Elbilar och laddhybrider

Elbil, mild-, full och laddhybrid även kallad Plug-In Hybrid är elektrifierade bilar som drivs antingen på ren el eller en kombination av el och förbränningsmotor. Fördelar för tjänstebilsföraren är många men inte minst den lägre miljöpåverkan som kommer med ett lägre CO2 -utsläpp. I regel har en elektrifierad bil ett högre inköpspris än motsvarande bil med förbränningsmotor men i gengäld har de lägre driftskostnader. Med de lägre utsläppen är de ofta berättigade till bonus enligt gällande Bonus-Malussystem. Nedan hittar du en överikt med kostnadsjämförelse mot en bensin samt dieselbil. Kostnaderna är uppställda i en så kallad TCO-kalkyl dvs totalkostnadsberäkning för ägandet.

Behöver du hjälp med din egen kostnadsberäkning? Kontakta gärna din lokala Ford återförsäljare så hjälper de dig. 

Hitta min återförsäljare Upptäck fords hybrid- och elbilar

  Mondeo kombi
Titanium Elhybrid
Kuga ST-Line
Plug-In Hybrid
Exempelbil
Bensin
Exempelbil
Diesel
Grundpris 385 600 kr 436 200 kr 357 000 kr 372 000 kr
Förmånsvärde netto/månad
(efter 50 % marginalskatt)
2 234 kr 1 255 kr 1 993 kr 2 120 kr
Totalkostnad för föraren per månad
(inkl. drivmedel)
 2 900 kr 1 420 kr 1 993 kr 2 120 kr
Totalbesparing för föraren på 3 år
(jämfört med exempelbilen - diesel)
(- 2 592 kr)  50 688 kr  1 044 kr -
Totalkostnad för företaget per månad
(exkl. moms, inkl sociala avgifter)
8 202 kr 5 712 kr 8 451 kr 8 475 kr
Totalbesparing för företaget på 3 år,
(exkl. moms jämfört med exempelbil
– diesel)
 9 828 kr  99 468 kr  864 kr -
C02-utsläpp
(g/km)
130 32 160 150
Bränsleförbrukning
(l/100 km)
0,57 0,14 0,69 0,58
Klimatbonus - 37 152 kr - -
Skatt år 1-3 per år 3 230 kr 360 kr 6 190 kr 7 398 kr
Körsträcka privat per år 1 500 1 500 1 500 1 500
Körsträcka i tjänst per år 1 000 1 000 1 000 1 000
Bränslekostnad per mil
(bränsle&el)
9 kr 1,50 kr 11 kr 9,50 kr 

Kostnaderna ovan är endast ett estimat för att visa skillnader mellan olika drivlinor. Estimatet baseras på följande förutsättningar: Total körsträcka 2.500 mil, bensinpris 15,58kr/l, Dieselpris 16,28 kr/l, Elpris 0,85kr/kW.

Finansering via Ford Credit 36 månader med 3,95% ränta. Kostnad för företag omfattar även sociala avgifter för bil och bränsle. Bränsle-/elkostnad för Kuga Plug-In Hybrid baseras på 80% körning på eldrift vid 80% laddning hos företag och 20% i hemmet. Service och försäkringskostander kan variera, estimatet ovan utgår från samma kostnader för en jämn jämförelse. Förmånsvärdena i detta exempel baseras på bilförmån efter 50% marginalskatt.

Fords elektrifierade tjänstebilar

 

<%-DealerName%>

<% if (CustomerRatingsCombined) { %>
<%- CustomerRatingsCombined %> <%- CustomerRespondentsCombined %> Betyg
<% } %> <% if (serviceList) { %>

<%- serviceList %>

<% } %> <% if (todayClosingTime) { %>

Öppetider för service idag <%-todayClosingTime%>

<% } %> <% if (todayPartsClosingTime) { %>

Service och reparationer <%-todayPartsClosingTime%>

<% } %> <% if (todayServiceClosingTime) { %>

Öppetider för service idag <%-todayServiceClosingTime%>

<% } %>
<% _.forEach(formattedAddress, function(addressLine) { %>

<%- addressLine %>

<% }); %>
<% if (PrimaryPhone) { %>

<%- PrimaryPhone %>

<% } %>

  Avstånd

  Tjänster

Top