Home > Ford Credit finansiering > Hjälp & Information > FAQ
 • Hur kontaktar jag Ford Credit?

  Du som har finansierat ditt fordon med Ford Credit t.o.m. den 28 februari 2020:
  Kontakta vår kundservice på: 031-707 11 00, eller skicka ett meddelande till scredit@fordcredit.se

  Du som har finansierat ditt fordon med Ford Credit fr.o.m. den 29 februari 2020:
  Kontakta vår kundservice på: 08-559 514 00, På internetbanken kan du även kontakta oss och få svar på vanliga frågor.

  Jag vill lösa mitt lån i förtid - hur gör jag?

  Du kan lösa ditt avbetalningskontrakt i förtid utan några extra kostnader. Kontakta oss så ger vi dig aktuellt lösenbelopp. För att skydda dig från att kontraktsuppgifter lämnas ut till obehöriga så ber vi dig alltid att svara på några kontrollfrågor.

  Hur gör jag om jag flyttar?

  Om du ändrar adress så vänligen meddela oss.

  Vad innebär en borgensförbindelse?

  Genom att ingå en borgensförbindelse svarar du "såsom för egen skuld" (även kallat proprieborgen) för att förfallna betalningar kommer kreditgivaren tillhanda. Med detta menas att vi på Ford Credit har rätt att kräva betalning antingen av kredittagaren eller av borgensmannen om betalning uteblir. Det kan vara bra att veta att borgensförbindelsen inte upphör att gälla per automatik bara för att en eventuell ”intressegemenskap” med den ursprunglige kredittagaren upphör. Med detta avses exempelvis äktenskap eller samboförhållande. Du som borgensman har inte rätt att säga upp borgensförbindelsen.

  Vad händer när mitt kontrakt löper ut?

  Om avtalet har restvärde finns möjlighet till att förlänga avtalet. Vänligen kontakta Kundservice för mer information. Om du inte vill förlänga avtalet löser du kontraktet enligt utsänd slutavisering.

 • Vad är privatleasing?

  Privatleasing är en finansieringsform utan krav på kontantinsats. Privatleasing kan ses som en slags långtidshyra som löper under 24 eller 36 månader och där bilen återlämnas till återförsäljaren när kontraktstiden är slut.

  Vad betyder lån med restvärde?

  Vill du byta bil ofta och köra de senaste modellerna är förmodligen ett billån med restvärde intressant för dig. På ett vanligt billån betalar du av hela bilens värde till dess att den är helt avbetalad. Väljer du lån med ett restvärde så sätter du och återförsäljaren ett uppskattat värde på vad bilen kommer att vara värd vid kontraktstidens slut. Amorteringsplanen läggs upp så att du betalar av ner till satt restvärdet under den tidsperiod som du valt att lägga kontraktet på. Vid kontraktsperiodens slut kvittas bilens restvärde mot kvarvarande låneskuld.

  Exempel
  Lån utan restvärde:

  Bilens pris: 100 000:-
  Löptid: 36 månader
  Ränta: 4,95% rörlig
  20% kontant: 20 000:-
   
  Månadskostnad: 2 396 kr

   
  Lån med restvärde:

  Bilens pris: 100 000:-
  Löptid: 36 månader
  Ränta: 4,95% rörlig
  20% kontant: 20 000:-
  Restvärde 50%: 50 000:-
  Månadskostnad: 1 105 kr

  Vad är skillnaden på operationell och finansiell leasing?

  Vid Finansiell Leasing är det leasingtagaren som ansvarar för bilen så länge den är leasad samt står för risken med restvärdet. Eventuella över- eller underskottet på restvärdet regleras när bilen säljs. Leasingtagaren betalar även eventuella service och reparationskostnader och svarar själv för underhåll. Kunden får även ta in investeringen i balansräkningen.

  Vid Operationell Leasing är det leasingföretaget som ansvarar för bilen så länge den är leasad med finansiering. Risken för restvärdet ligger hos leasingföretaget. Med operationell leasing via Ford Lease hålls värdet av bilen utanför balansräkningen och hyreskostnaderna bokförs i sin helhet som direkta kostnader knutna till användandet av utrustningen.

  Vilken finansieringsform passar mig?

  Kontakta din Ford återförsäljare så hjälper dom dig att hitta bästa finansieringsformen för dig. Du som privatperson kan jämföra våra olika finansieringsalternativ här. För företag hittar du motsvarande jämförelse här.

  Vilka tidsperioder kan jag välja att binda mitt lån på?

  Du kan välja att binda ditt lån på 12, 24, 36, 48, 60 eller 72 månader.

  Annuitetslån - vad innebär det?

  Våra avbetalningslån är så kallade annuitetslån. Det innebär att det aviserade beloppet är lika stort vid varje betalningstillfälle under kontraktsperioden. I början av kontraktsperioden betalar du mer ränta och mindre amortering men med tiden förändras förhållandet så att du betalar mindre ränta och mer amortering.

 • Jag vill betala i förskott – hur gör jag?

  Det går bra att göra förskottsbetalningar. Betalning görs till vårt plusgiro 40 52 80-9. Uppge ditt kontraktsnummer eller registreringsnummer på bilen som meddelande.

  Hur betalar jag?

  På varje inbetalningskort finns sista betalningsdatum angivet. Vi aviserar alla avtal månadsvis. Det är samma förfallodag varje månad och förfallodagen är i enlighet med ditt finansieringsavtal. Om du betalar på något annat sätt än med hänvisning till det OCR-nummer som finns på din avi, så kan du istället uppge ditt kontraktsnummer eller registreringsnummer som meddelande, så vet vi vilket lån betalningen avser.

  Får jag betala förseningsavgifter om jag betalar efter förfallodatum?

  Vid sena inbetalningar har vi rätt att debitera dröjsmålsränta samt en påminnelseavgift.

  Kan ni ge mig en betalningsfri månad?

  Avskrivningen på ditt lån sker i takt med din bils värdeminskning så därför kan vi dessvärre inte erbjuda det.

  Kan jag sälja min Ford och fortsätta betala av mitt lån?

  Eftersom bilen utgör själva säkerheten för ditt lån så måste lånet antingen lösas eller överlåtas på den nya ägaren.

  Jag vill lösa mitt lån i förtid - hur gör jag?

  Du kan lösa ditt avbetalningskontrakt i förtid utan några extra kostnader. Kontakta oss så ger vi dig aktuellt lösenbelopp. För att skydda dig från att kontraktsuppgifter lämnas ut till obehöriga så ber vi dig alltid att svara på några kontrollfrågor.

 • Vad är en Prova-på försäkring?

  Det är en 6 månaders försäkring för dig som köper en Ford hos en auktoriserad Ford återförsäljare.

  Vad händer efter prova-på tiden?

  Ca 6 veckor innan prova-på tiden går ut får du ett offert på förlängd försäkring.

  Gäller bilförsäkringen vid övningskörning?

  Bilförsäkringen gäller vid övningskörning precis på samma sätt som när du själv kör bilen. En förutsättning för att försäkringen ska gälla är att både den som övningskör och den som är handledare och sitter bredvid uppfyller Transportstyrelsens krav och regler för övningskörning.

  Vem gäller försäkringen för?

  Den som är registrerad ägare hos Transportstyrelsen måste också var försäkringstagare.
  Detta innebär att om du skulle råka ut för en skada kan du bli utan ersättning om försäkringen inte står på ägaren. 

  Jag vill ändra hur mycket jag kör. Hur gör jag?

  Ring eller mejla oss så hjälper vi dig med det.  Priset på din bilförsäkring baseras bland annat på hur många mil du kör per år. Om du kör mer nu än tidigare behöver du kanske ändra den körsträckeklass du har valt på försäkringen. Milintervallerna är indelad i följande körsträckeklasser:  0 - 1000 mil, 1001 - 1500 mil, 1501 - 2000 mil, 2001 - 2500 mil och över 2501 mil.

  Du kan ändra intervallet för körsträckan på din försäkring när som helst under året. Om du kör mindre än beräknat justerar vi priset när din bilförsäkring förnyas nästa gång.

  Hur kan jag betala min försäkring?

  Du kan välja att betala din försäkring månadsvis med autogiro, helårs- eller halvårsvis med e-faktura eller helårsvis med pappersfaktura. ( Då tillkommer en fakturaavgift på 25 kronor per faktura.)

  För företag erbjuder vi idag inte e-faktura, men ni slipper betala fakturaavgiften för pappersfaktura.

  När dras pengarna från mitt konto vid månadsbetalning?

  Dragning från ditt konto sker alltid den första vardagen varje månad. När du börjar betala en försäkring med autogiro delar vi upp din försäkringskostnad på de månader som finns kvar under din försäkringsperiod. Vanligtvis gör vi tolv månadsdragningar under försäkringsperioden och betalningen sker oftast i efterskott.

  Vad gäller om jag råkar ut för en skada utomlands?

  Din bilförsäkring gäller även utomlands, men lite olika beroende på vilken försäkring du har och i vilket land du befinner dig i.

  Trafikförsäkringen gäller i alla länder som ingår i Gröna Kort-samarbetet. Om du har halv- eller helförsäkring gäller den i de länder som ingår i Gröna kort-samarbetet med undantag för Tunisien, Marocko och Iran. Ingen försäkring gäller i Kosovo.

  Om du råkar ut för en skada när du är utomlands ska du ringa oss så hjälper vi dig. Reparation av bilen utförs i Sverige, för att vi ska vara säkra på att det blir fackmannamässigt gjort och tryggt enligt de avtal och samarbeten vi har med verkstäderna.

  Om du krockar med bilen när du befinner dig utomlands ska du ringa polisen och be dem komma till platsen. Fyll i en skadeanmälan och ta så mycket uppgifter som möjligt; fotografera gärna bilarna, platsen och den andra förarens körkort, och fråga vilket försäkringsbolag de har samt notera registreringsnumret på motpartens fordon. Om du och den andra föraren är överens om händelseförloppet kan ni skriva anmälan tillsammans, men underteckna inte om du inte är helt säker på vad det står eller om ni är oense om händelseförloppet.

  Om din bil stjäls eller utsätts för inbrott, stöldförsök eller skadegörelse utomlands ska du först anmäla det till polisen på orten där brottet inträffade. Anmäl sedan händelsen även till oss.

  Om du har tilläggsförsäkringen Stor Bilextra kan du få hyrbil för att kunna fortsätta resan. Försäkringen betalar hela dygns- och kilometerkostnaden och du betalar själv för bränslet. Kontakta oss innan du hyr bil i utlandet.

  När kan jag byta bolag?

  Du kan byta till oss när din bilförsäkring har årsförfallodag hos det andra försäkringsbolaget. Vilket datum det är står i försäkringsbrevet. Vi kan hjälpa dig att säga upp försäkringen i det andra bolaget. Givetvis är det samma regler om du vill lämna oss.

  Vad menas med ”Ingen förare under 25 år”?

  Om det inte är någon som är yngre än 25 år som kommer att köra bilen kan du få rabatt på försäkringen. Skulle någon som är yngre än 25 år ändå köra bilen, trots att du har fått rabatten, får du betala en extra självrisk på 5 000 kronor vid en vagnskada.

  Behöver jag tänka på något när jag ska bila utomlands?

  Ja, när du reser utanför Sverige finns det några saker som du behöver tänka på. Vi rekommenderar dig att alltid ha med dig ett giltigt Grönt Kort. Det är kostnadsfritt och du kan beställa det från Ford Försäkring. För att använda bilen utomlands behöver du ha en fullmakt från Ford Credit. Kontakta Ford Credits kundservice så hjälper dom dig.

 • Om Ford Credit

  Ford Credit är en nära finanspartner till Ford-återförsäljare i hela landet. Tillsammans hjälper vi dig att lösa finansieringen av din bil på bästa möjliga sätt.
  Ford Credit är en del av Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial, org.nr 516406-0336, som tillhör den globala bankkoncernen Banco Santander, en av världens största banker med 144 miljoner kunder i över 45 länder. Santander Consumer Bank är även en av de ledande aktörerna inom fordonsfinansiering i Europa. Du kan läsa mer på santanderconsumer.se.

  Lämna ett klagomål:
  Du som har finansierat ditt fordon med Ford Credit före den 29 februari 2020:
  Vill du framföra klagomål så framför dessa i första hand till vår kundtjänst på: 031-707 11 00. Är du missnöjd med det svar eller bemötande du fått vänligen vänd dig till vår klagomålsansvariga via epost på: scredit@fordcredit.se och märk ämnesraden med ”klagomålsansvarig” alternativt via post till: Ford Credit, Att: Klagomålsansvarig, Box 6046, 400 60 Göteborg.

  Du som har finansierat ditt fordon med Ford Credit efter den 29 februari 2020:
  Kontakta i första hand vår kundservice på: 08-559 511 00, eller logga in på internetbanken och skicka ett säkert meddelande till oss. Om du inte är nöjd med det svar du fått från oss kan du överklaga till vår Kundombudsman genom att mejla till kundombudsman@santanderconsumer.se

  Som kund kan du även erhålla vägledning från Konsumenternas Bank- och finansbyråKonsumenternas Försäkringsbyrå och din kommunala konsumentvägledning.

  Integritetspolicy Kunder (PDF 82KB)

Top