Home > Anvandbara Länkar > Uppkopplade fordon integritetspolicy
Integritetspolicy

Uppkopplade fordon Integritetspolicy

Koppla upp dig

Personuppgifter och skydd för fordonsuppgifter

Via enheter som smartphones, surfplattor och datorer kan vi ansluta oss till omvärlden med hjälp av trådlös kommunikationsteknik. Med din Ford kan du göra detsamma!

Att ha ett anslutet fordon innebär att din Ford, beroende på hur den är utrustad, kan kommunicera trådlöst med appar på din mobila enhet och även med oss, våra partners och våra tjänsteleverantörer.

Ditt Ford-fordon kan anslutas via Fords SYNC, Wi-Fi, AppLink eller FordPass Connect-teknik. Kolla in tekniken på Ford.se för att lära dig mer om tekniken, och du kan ta reda på vilken anslutningsteknik som kan användas eller installeras på ditt fordon genom ditt Ford-fordons ägarhandbok.

Alla digitala vägar är öppna för dig när du köper en Ford med Connect-teknik.

 

Om Ford

Ford Motor Company AB är ansvarig för information som erhållits från ditt anslutna fordon, och är i enlighet med europeisk lagstiftning om dataskydd personuppgiftsansvarig.

Ford Motor Company AB ingår i Ford Motor Company Group. En lista över företagen inom Ford Motor Company Group är tillgänglig här.

För vissa av behandlingsaktiviteterna som häri beskrivs är vårt moderbolag, Ford Motor Company INC, huvudansvarig och också en personuppgiftsansvarig. Om så är fallet kommer Ford Motor Company INC att arbeta tillsammans med oss för att säkerställa att dina personuppgifter och dina rättigheter i relation till dem är skyddade.

När vi häri refererar till "vi", "vår" eller "oss" hänvisar vi till Ford Motor Company AB och Ford Motor Company INC om inte annat uttryckligen framgår.

Håller dig i kontroll

Fordonsinformation som är associerad med ditt fordon via anslutning avser ditt fordons unika identifikationsnummer ("Chassinummer" eller "VIN") tillsammans med andra fordonskomponentidentifierare som kan kopplas till dig som ägare eller leasingtagare. Du kan hitta mer information om det här i fordonet, ägarhandboken, FordPass-appen eller genom att kontakta oss via kontaktinformationen som lämnas nedan.

Du kan anpassa vissa inställningar för insamling av fordonsinformation via informationssystemsinställningarna i ditt fordon. Du kan kontakta Fords Kundservice för att lära dig mer om vilka alternativ som är tillgängliga för dig.

Ford Motor Company AB
Att. Kundservice
Box 4023
169 04 Solna
Telefon: 031-707 10 10
Email: fordkund@ford.com

FordPass Connect

FordPass Connect är Fords senaste teknik för att ansluta ditt fordon. FordPass Connect bygger på SYNC och ger dig tillgång till en rad nya funktioner via ett modem inbyggt i fordonet. FordPass Connect blir ännu kraftigare när den är ihopkopplad med din smartphone via FordPass-appen. Se FordPass och/eller FordPass Terms för ytterligare information.

FordPass Connect är ett mobilmodem som gör det möjligt för din Ford att ansluta till ett nätverk, som en mobil enhet med ett SIM-kort. Precis som andra delar av ditt fordon är det mobila modemet och dess SIM-kort redan förmonterade i fabriken.

Många olika tekniker arbetar tillsammans för att ge bekvämligheten och det senaste tillgängliga innehållet som följer med att vara uppkopplad. Internetleverantörer eller mobilnätoperatörer spelar en stor roll för att möjliggöra en stor del av den trådlösa kommunikation som vi baserar våra tjänster på. FordPass Connect är inget undantag och vi arbetar med Telenor som nätoperatör för det mobila datanätverket som FordPass Connect är anslutet till i Sverige.

När du är ansluten skickar ditt fordon regelbundna underrättelser till oss. Dessa underrättelser innehåller ett unikt nummer som identifierar ditt fordons SIM-kort, ditt fordons VIN och det elektroniska serienummeret på ditt FordPass Connect-modem. Precis som i en mobil enhet/mobiltelefon kan du få en snabb och sömlös upplevelse när du är redo att ansluta ditt fordon med FordPass-appen.

Genom FordPass Connect skickas information om ett anslutet fordon (beskrivs mer detaljerat nedan) som gör det möjligt för Ford Motor Company att genomföra trådlösa uppdateringar av fordonets mjukvara och system.

När du köper din nya Ford med anslutning, kommer din återförsäljare närmare att förklara för dig hur ditt fordon blir ansluten till våra tjänster och hur du på bästa sätt kan dra nytta av allt det anslutningen har att erbjuda. När du hämtar din bil, kommer återförsäljaren att se till att dina inställningar för fordonets anslutning är anpassade efter dina önskemål och berätta hur du kan avaktiverar anslutningen om du skulle vilja det.

Du väljer själv hur ansluten du vill vara och du kan kontrollera detta genom ditt SYNC-system. Du kan när som helst ställa in och ändra dina preferenser under Anslutningsinställningar i fordonet, inklusive när det gäller vilken fordonsinformation som delas med oss via anslutningen. Du kan läsa mer om fordonets inställningar i din ägarhandbok.

Observera att frånkoppling av fordonet eller ändring av inställningar för datadelning kan påverka kvaliteten eller tillgängligheten av vissa tjänster.

Eftersom fordonet kommer att lagra dina anslutningsinställningar, eventuell data du importerar, såsom din adressbok, och kan ha associerade FordPass-konton måste du göra en återställning till fabriksinställningar (Master Reset) om du ska sälja din bil eller om du har köpt ett begagnat fordon som är utrustat med FordPass Connect-teknik! Din ägarhandbok förklarar hur du ska gå tillväga återställa ditt fordon.

Wi-Fi Hotspot

Vissa fordon är utrustade med FordPass Connect som kan registreras hos Telenor för att få åtkomst till en Wi-Fi Hotspot-tjänst i fordonet. För att aktivera din Wi-Fi-hotspot måste Telenor få tillgång till viss information, inklusive ditt fordons VIN och identifieringsnummer för SIM-kortet. Du kan få information om hur de använder dina personuppgifter i deras integritetspolicy, som kommer att vara tillgänglig för dig i samband med att du skapar ditt konto för Wi-Fi Hotspot. Telenor tjänsten för Wi-Fi Hotspot hanterar din prenumeration men de kommer ändå informera oss när vissa gränsvärden för dataförbrukning är uppfyllda. Om du har anslutit FordPass Connect till FordPass app kan du se mängden använd data för ditt fordon i FordPass-appen. Mer information om Wi-Fi Hotspot finns på Telenor/Vodafones webbplats: https://internetinthecar.telenor-se.vodafone.com

SYNC WI-FI

Vi är måna om att förbättra körupplevelsen med SYNC. För att göra tjänsten ännu bättre kommer vi regelbundet att lansera programuppdateringar så att du ska få tillgång till de senaste versionerna av SYNC & Maps för att hålla dig uppdaterad och informerad.

Om ditt fordon inte är utrustat med FordPass Connect kan du uppdatera ditt SYNC genom att ansluta det till ditt hem Wi-Fi eller ett annat Wi-Fi-nätverk. Alternativt kan din återförsäljare hjälpa till med SYNC-programuppdatering.

Vänligen använd betrodda nätverk och eftersom SYNC kommer ihåg de nätverk du ansluter till, glöm inte att göra en återställning till fabriksinställningar (Master Reset) om du ska sälja din bil!

AppLink

Även om ditt fordon inte är utrustat med FordPass Connect kan du ansluta dina favoritmobilappar genom SYNC för att kunna använda dem på ett säkert och bekvämt sätt under körning. Du ansluter dig genom din mobila enhets dataanslutning (viss datamängd kommer att förbrukas) och SYNC håller dig uppdaterad med infotainmentintegration, inklusive röstigenkänning.

SYNC kommer ihåg din mobila enhet, så glöm inte att göra en återställning till fabriksinställningar (Master Reset) om du ska sälja din bil, eller om du köper ett begagnat Ford-fordon.

Om du ändrar dig angående att sammankoppla fordonsdata med en mobilapp eller vill sluta använda den genom SYNC, kan du alltid ändra dina inställningar i SYNC:s mobilappinställningar i ditt fordon.

Hur vet du om du är ansluten?

Det finns några saker du kan titta efter i din bil om du undrar över anslutningsinställningar.

Du kan kontrollera statusfältet på skärmen för ditt infotainment-system för fordonsvarningar och meddelanden, inklusive styrkan av ett närliggande Wi-Fi-nätverk eller styrkan på anslutningen som kommer från din mobila enhet.

I vissa fordon visas ikoner som visar att ansluten fordonsinformation överförs av fordonet, vilket kan omfatta platsinformation.

Se exempel som kan visas på din SYNC-skärm om ditt fordon är utrustat med FordPass Connect och ett SYNC-system:

Upp ner pilar

visar att modemet är aktiverat och att ansluten fordonsinformation (exklusive platsinformation) överförs

Markör symbol

visar att fordonets platsinformation överförs

Upp ned pilar med markör symbol

visar att modemet är aktiverat och att både ansluten fordonsinformation och fordonets platsinformation överförs.

Alla fordon är inte likadana, var noga med att informera dig om hur ditt fordon är utrustat. Du kan ta reda på vilken anslutningsutrustning som är installerad i ditt fordon och hur man bestämmer vilken data som överförs från ditt fordon i din ägarhandbok eller genom att fråga din återförsäljare.

Om du vill stänga av anslutningen till ditt fordon kan du även få information om detta i din ägarhandbok. Observera att om du stänger av anslutningen av ditt fordon eller ändrar inställningar för delning av data kan det påverka kvaliteten eller tillgängligheten av vissa tjänster.

Delad glädje är dubbel glädje! Dela din bil med andra

Om du delar ditt fordon med andra, vänligen informera dem om dina anslutningsinställningar. Låt dem till exempel veta var de kan hitta den information som behövs för att ansluta till fordonets Wi-Fi Hotspot och hur de kan stänga av delning av platsinformation och annan datadelning.

Flera konton kan skapas på FordPass-appen, och mer än ett konto kan kopplas till ett enda fordon. Om du kör ett fordon med mer än ett konto som är kopplat till det, kommer användaren/användarna av varje konto att ha tillgång till:

 • fordonets plats;
 • Tjänster som möjliggör att fordonet kan låsas och låsas upp samt startas på distans (endast möjligt att använda i vissa länder);
 • Tjänster som visar information om fordonets status (till exempel bränslenivå).

På motsvarande sätt kommer användare av FordPass-appen ha tillgång till informationen och tjänsterna som beskrivs ovan om du kör ett fordon med FordPass-appen ansluten. 

Om du väljer att ansluta ett konto för FordPass-appen till ett fordon som redan har kopplats till ett annat konto, kommer ditt namn och det faktum att du har begärt anslutningen att delas via FordPass-appen med användare som är anslutna till fordonet före dig. Användaren eller användarna får då möjlighet att tillåta eller vägra dig anslutning till fordonet.

Du kan läsa mer om detta och hur du stoppar data som delas mellan fordonet och FordPass-appen, här.

Vissa fordon har pop-up-meddelanden i fordonet för att informera förare om datadelningsinställningar. Förare med en okänd mobil enhet kan se ett pop-up-meddelande som visas i fordonet och varnar dem för aktuella fordonsdata eller platsdelningsinställningar. En mobil enhet är "igenkänd" om den har kopplats ihop med ett infotainmentsystem, som SYNC. På så sätt om någon är ny i ditt fordon eller inte kör det tillräckligt för att koppla sin mobila enhet, kommer systemet att underrätta dem om de aktuella datadelningsinställningarna. Så glöm inte, när du återställer din sätesinställning eller justerar dina speglar, kanske du också behöver återställa dina datainställningar. Observera att anslutning av fordonet eller ändring av inställningar för delning av data kan påverka kvaliteten eller tillgängligheten av vissa tjänster.

Vårt engagemang för dig

Vi förbinder oss att hantera dina personuppgifter, inklusive din anslutna fordonsinformation rättvist och i enlighet med vår integritetspolicy och lag.

Du kan få veta mer om Ford Motor Company AB: s Integritetspolicy på: https://www.ford.se/anvandbara-lankar/integritets-policy

Du kan också få veta mer om vilken information ditt fordon samlar in och använder genom informationen som finns i din ägarhandbok eller i FordPass-appen.

Vi behandlar endast dina personuppgifter, inklusive information om anslutna fordon, när vi har en rättslig grund för behandlingen enligt europeisk dataskyddslagstiftning, såsom:

 • Med ditt samtycke. I vissa fall behöver vi ditt samtycke för vår behandling av dina personuppgifter. När vi baserar vår behandling av dina personuppgifter på ditt lämnade samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. 
 • När vår användning av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra avtal som du är part i. Sådana avtal kan t.ex. inkludera villkor enligt vilka Ford Motor Company AB tillhandahåller FordPass-appen.
 • När vi tror att det är nödvändigt att använda dina personuppgifter för att uppfylla en rättslig eller regulatorisk förpliktelse.
 • När vi har ett berättigat intresse eller när den organisation med vilken vi har delat dina personuppgifter har ett berättigat intresse av att använda dina personuppgifter och vi har säkerställt att dina personuppgifter, och dina rättigheter avseende uppgifterna, är skyddade. Vi kan t.ex. åberopa denna rättsliga grund om vi och/eller bolagen inom Ford Motor Company koncernen använder dina personuppgifter för att: förstå och förbättra våra (eller deras) produkter, tjänster och/eller verksamhet eller marknadsföringsstrategier, i undersökningssyfte, för att hantera och förbättra vår relation med dig och i administrativa syften; för att förstå vilken information, vilka produkter och tjänster som troligtvis intresserar dig och att sända eller visa dig information, erbjudanden och online annonser för dessa produkter eller tjänster; för att säkerställa att våra produkter och tjänster levereras och används enligt de lagar och villkor som gäller för dem; och om nödvändigt för att skydda och tillvarata våra eller andras rättigheter eller egendom, eller för att upptäcka, förhindra eller på annat sätt bemöta bedrägeri, säkerhets- och integritetsfrågor.
 • I undantagsfall kan vi behöva använda dina personuppgifter när det kan anses nödvändigt att följa en laglig skyldighet för att skydda någons säkerhet eller vitala intressen, eller för ändamål som är av allmänt intresse.

Fordonsinformation via anslutning

Fordonsinformation genom anslutning är information som avser ditt fordon, dess komponenter och delar, status på ditt fordon och hur det används, inklusive hur det drivs, platsinformation och i vilken omgivning som det körs i (t.ex. information om temperaturen utanför fordonet). Informationen är vanligtvis kopplad till ditt fordons VIN, som i sin tur kan relateras till dig som ägare eller leasingtagare. Nedan följer de kategorier av ansluten fordonsinformation som vi samlar in, för vilka syften och på vilken rättslig grund som vi behandlar uppgifterna. Baserat på vilken anslutningsnivå du väljer för ditt fordon och i vissa fall vilka val du gör avseende den information som ska delas från ditt fordon kan vissa av de kategorier av fordonsinformation och syften som beskrivs nedan inte alltid vara relevant för dig. Ford kan anonymisera data och använda den för andra syften än de som anges nedan.

Vi behandlar fordonsinformation med hjälp av högkvalitativ dataanalys för att säkerställa kvaliteten på tjänsterna och härleda insiktsåtgärder avseende de syften som beskrivs nedan.

Kategori av fordonsinformation vid anslutning
Exempel på information
Hur används det av Ford?
Fordonsinformation
Fordonsidentifikationsnummer (VIN), hårdvarumodell och delnummer, status för fordonssystem (t.ex. vätskenivåer, däcktryck och lås), distansmätare och annan information om fordonets status

För att tillhandahålla anslutningstjänster; bättre förstå och kunna felsöka bilens problem; fjärrdiagnostik för produktutveckling och förbättringsändamål; och erbjuda produkter och tjänster skräddarsydda för dig.

Fordonsinformation kan överföras till oss via FordPass Connect, AppLink, Wi-Fi eller erhållas direkt från fordonet vid servicebesök.

Köregenskaper och -beteenden
Hastighet (ej hastighet som överstiger hastighets-begränsning), användning av gaspedal, bromsar, styrning och annan liknande information om hur fordonet används

För att tillhandahålla anslutningstjänster; för produktutveckling och förbättringsändamål; att bättre förstå och felsöka problem; att tillhandahålla tjänster som kräver information om användande såsom rabatterade bilförsäkringar som erbjuds av ditt försäkringsbolag (om tjänsten tillhandahålls); och för att erbjuda produkter och tjänster skräddarsydda för dig.

Körningsegenskaper kan överföras till oss via FordPass Connect eller AppLink.

Serviceinformation kopplat till fordon  Wi-Fi och mobilnätverksanslutning; mjukvaru- och hårdvaruversioner av fordonssystem såsom SYNC; prestanda och användning av system och teknik som navigering, infotainment-system, telefon/Bluetooth-anslutning, klimatkontroll, sätesposition och SYNC; inställningar för anslutning

För att tillhandahålla anslutningstjänster; bättre förstå och felsöka prestandafrågor; fjärrdiagnostik för produktutveckling och förbättringsändamål; och för att erbjuda produkter och tjänster skräddarsydda för dig.

Serviceinformation i fordon kan överföras till oss via FordPass Connect, AppLink, Wi-Fi eller erhållas direkt från fordonet vid servicebesök.

Platsinformation 

Positionsdata av ditt fordon samlas i realtid

Denna information kan användas för att bestämma din enhet eller fordonets nuvarande position, färdriktning och hastighet (ej hastighet som överstiger hastighetsbegränsning).

För att tillhandahålla anslutningstjänster (t.ex. Live Traffic); bättre förstå och felsöka systemfel; fjärrdiagnostik för produktutveckling och förbättringsändamål; och för att erbjuda produkter och tjänster skräddarsydda för dig.

Exakt platsinformation överförs till oss via FordPass Connect eller AppLink.

Anslutningsstatusmeddelanden

Modemet skickar med jämna mellanrum meddelanden för att hålla kontakten med telekommunikationsnätet. Dessa meddelanden innehåller information som identifierar ditt fordon, SIM-kortet och modemets elektroniska serienummer. Nätverksleverantörer kan ha tillgång till ytterligare information, till exempel mobiltelefonnätverkstorns identifiering.

Obs! FordPass Connect fortsätter att skicka denna information om inte SIM-kortet är avaktiverat. Kontakta din kundtjänst för mer information.

För att validera att FordPass Connect kan skicka och ta emot data via telekommunikationsnätet.

Anslutningsstatusmeddelanden skickas till Ford via
FordPass Connect.

Fjärruppdateringar
Nuvarande programvaru- och hårdvaruversioner av FordPass Connect och andra tekniska specifikationer som är kopplade till ett visst modem eller andra fordonsmoduler/-system

För att säkerställa att FordPass Connect, fordonsmoduler och system har alla nödvändiga och aktuella uppdateringar och programvaruversioner.

Uppdatering av informationen överförs till oss via FordPass Connect eller via Wi-Fi.

Vi kan också använda fordonsinformation via anslutning som beskrivs ovan till att:

 • avgöra om FordPass Connect är helt ansluten och, om den inte är det, kontakta dig för att ge dig information om våra anslutningstjänster. Vi kommer bara att göra detta om du har godkänt att ta emot marknadsföringskommunikation från oss.
 • uppfylla dina önskemål (till exempel för att du ska kunna ta emot tjänster via FordPass-appen)
 • hantera och förbättra vår verksamhet och vår relation med dig;
 • bedöma kvaliteten på de tjänster vi tillhandahåller och de tjänster som våra leverantörer tillhandahåller oss eller på uppdrag av oss,
 • hantera dina förfrågningar; och
 • hjälpa till att förstå, utveckla och förbättra våra produkter, processer, tjänster och marknadsstrategier;
 • leva upp till våra lagliga och administrativa förpliktelser, att svara på rättsliga processer eller förfrågningar om information som utfärdats av myndigheter eller tredje part, för att förhindra och upptäcka brott och bedrägeri, eller skydda dina, våra eller andras rättigheter.

När det är tillåtet enligt lag, kan vi komma att genom användning av automatiserade beslutfattningsprocesser kombinera och analysera din fordonsinformation med annan information om dig som vi har tillgång till för att hjälpa till att uppnå syftena som beskrivs ovan. Det kan t.ex. handla om att analysera fordonsdiagnostisk information, genomföra återkallelser, utvärdera effektiviteten av vår marknadsföring och kundservice, genomföra marknadsanalys och identifiera produkter eller tjänster som kan vara av intresse för dig och kontakta dig för att berätta om dessa produkter och tjänster.

Under vissa begränsade omständigheter kan de automatiska besluten vi fattar ha rättslig eller liknande effekt för dig. Vi kommer bara att fatta sådana typer av automatiserade beslut om dig när:

 • Besluten är nödvändiga för att utföra eller ingå avtal med dig. 
 • Besluten är tillåtna enligt lag eller
 • Du har lämnat ditt samtycke till att vi fattar automatiserat beslut som rör dig.

Du kan kontakta oss för att begära mer information om den automatiserade beslutfattningsprocessen och under vissa omständigheter har du rätt att invända mot vår användning av automatiserat beslutsfattande eller begära att ett automatiskt beslut granskas av en människa.

Data och fordonssäkerhet

Ingen kan garantera att dataöverföring via Internet kan ske helt säkert men vi, våra tjänsteleverantörer och partners tar data- och cybersäkerhet väldigt allvarligt.

Vi använder en rad tekniska, administrativa och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda och säkerställa säkerheten, integriteten och tillgängligheten för fordonsinformation via anslutning.

Cybersäkerhet fordon

Ford har samordnat ett specialistteam som arbetar med Cybersäkerhet för fordon och sätter in olika tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda fordonsinformation via anslutning, inklusive åtkomstkontroll för att begränsa onödig eller obehörig tillgång till fordonsinformation via anslutning samt säkerhetsåtgärder som cyberhantering och kryptering av data.

Vi deltar aktivt i flera gemensamma branschforum som fokuserar på hur man ska närma sig dessa komplicerade tekniska problem. Förutom säkerhetsexperter arbetar vi också med offentliga organisationer av cybersäkerhetsexperter, inklusive BITS Information Systems Audit and Control and Manufacturing arbetsgrupp, och tillämpar dessa övergripande bästa metoder på fordonet, där så är tillämpligt.

Ford är också stolt över att vara en grundande deltagare i en branschövergripande insats för att ta itu med nya problem genom Automotive Information Sharing Analysis Center (Auto-ISAC). Auto ISAC fungerar som en central punkt för biltillverkare, leverantörer och andra intressenter att dela med sig av cyber intelligens, koordinera och svara på elektroniska cyberhot i fordon.

Dataöverföringar och delning

Vi kan dela fordonsinformation via anslutning med:

 • Företag eller andra organisationer som vi har anlitat för att tillhandahålla tjänster på uppdrag av oss, såsom webbhotellföretag och andra IT-leverantörer;
 • Företag eller andra organisationer som du har bett oss om eller godkänt att vi delar dina personuppgifter med;
 • Återförsäljare och våra samarbetspartners när det är nödvändigt för att tillhandahålla dig en produkt eller tjänst, t.ex. vår nätoperatör Telenor;
 • Professionella rådgivare;
 • Där vi upplever det vara nödvändigt för att följa ett visst lagkrav eller en begäran från en offentlig myndighet, för att skydda eller försvara vår eller annans rättighet eller egendom, för att skydda enskilda individers personliga säkerhet, eller för att spåra, förhindra eller på annat sätt hantera bedrägeri-, trygghets-, säkerhets- eller integritetsfrågor
 • En tredje part om vi skulle sälja en del eller hela vår verksamhet eller tillgångar; och
 • Bolag inom Ford Motor Company Group, en lista över vilka finns här.

När vi delar dina personuppgifter kommer vi att se till att de används för ändamål som är förenliga med de som beskrivs här.

Dina personuppgifter kan komma att överföras inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), men även till länder utanför EES (inklusive Ford Motor Company i USA).

De länder som vi överför dina personuppgifter till kanske inte anses kunna garantera en tillräcklig skyddsnivå gällande personuppgifter enligt EU-kommissionens krav. När vi överför dina personuppgifter till ett land utanför EES-området kommer vi därför att införa lämpliga säkerhetsåtgärder i enlighet med våra rättsliga förpliktelser för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas på ett tillräckligt sätt, oavsett vilket land de överförs till. Dessa skyddsåtgärder kan inbegripa att tredje parter måste teckna ett avtal innan de ges åtkomst till dina personuppgifter, som säkerställer att dina personuppgifter skyddas av standarder som är jämställbara med de som skyddar dina personuppgifter inom EES-området. Om du vill veta mer om hur Ford skyddar dina personuppgifter när de överförs utanför EES eller för att få en kopia av de skyddsåtgärder vi vidtagit för att skydda dina personuppgifter när de överförs, vänligen kontakta Ford Motor Company AB genom kontaktinformationen som anges nedan.

Lagring

Vi lagrar dina personuppgifter i identifierbar form endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ovan angivna syften. Detta innebär generellt att personuppgifterna sparas så länge som ett av följande alternativ gäller:

 • Dina personuppgifter är nödvändiga för att fullfölja det ändamål för vilket du lämnade dina personuppgifter eller för vilket vi samlade in dem:
 • Dina personuppgifter är nödvändiga för att skydda eller försvara våra rättigheter eller egendom (detta kommer i allmänhet att vara längden på den relevanta preskriptionstiden i din jurisdiktion).
 • Vi har en rättslig skyldighet att behålla din information.

Om personuppgifterna används för mer än ett ändamål, behåller vi dem till dess ändamålet med den längsta lagringsperioden har löpt ut.

När fordonsinformationen via anslutning inte längre behövs är den antingen oåterkalleligt anonymiserad eller förstörd.

För mer information om vår lagringspolicy, vänligen kontakta oss genom kontaktinformationen nedan.

 

Dina rättigheter och hur du kan kontakta oss

Du har rätt att få reda på vilken information vi samlat in om dig som individ och för vilka ändamål vi har den och dessutom vid behov rätta uppgifterna om nödvändigt. Du har också rätt att under vissa omständigheter göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter, begära att vi raderar eller begränsar användningen av dina personuppgifter. I vissa fall kan du också begära att få dina personuppgifter utlämnade till dig i ett vanligt elektroniskt format (csv-fil) så att du kan dela dem med andra organisationer (det här kallas ofta rätten till dataportabilitet).

Vi uppmuntrar dig att kontakta oss för att uppdatera eller rätta dina personuppgifter om de ändras eller om de personuppgifter vi har om dig är felaktiga.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter hoppas vi att du i första hand kontaktar oss så att vi kan åtgärda det du upplever som problematiskt. Du har dock alltid rätt att lämna in ett klagomål till relevant dataskyddsmyndighet.

Om du har frågor eller problem angående vår behandling av dina personuppgifter, eller vill tillvarata någon av dina rättigheter, vänligen kontakta Ford Motor Company AB i första hand. Du kan hitta Ford Motor Company ABs kontaktuppgifter här. Du kan också kontakta Ford Motor Company AB på +46 31 707 10 10, eller

Ford Motor Company AB
Kundservice
Box 4023
169 04 Solna
Telefon: 031-707 10 10
Email: fordkund@ford.com

 

Du kan också kontakta vårt europeiska dataskyddsombud direkt här:

DPeurope@ford.com

 

Ändringar

Vi kan komma att ändra eller uppdatera denna information. Om ändringarna kommer att ha en grundläggande inverkan på behandlingens karaktär eller på annat sätt ha stor betydelse för dig, kommer vi att ge dig tillräckligt med förvarning så att du har möjlighet att utöva dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter (till exempel motsätta sig behandlingen).

Top