Home > Anvandbara Länkar > tillganglighet

Instructions to market

Please note copy is indicative only. Each market needs to work directly with FoE to define new content based on local and European law and the implications of the new platform. Ensure this page is signed off before launching any part of the new website.

Please read the additional instructions and remove them as part of the feedback

Vår policy

Vår policy

Vi förstår hur viktigt det är att vår hemsida är tillgänglig för alla. Vilket är anledningen till att vi har genomfört en tillgänglighets utvärdering av alla våra webbplatser, i enlighet med Web Content Accessibilitys riktlinjer från World Wide Web Consortium (W3C). Vi har skapat rekommendationer av resultat, och arbetar för närvarande med att förbättra våra webbplatser. 

För mer information om dessa riktlinjer kan du besöka: 

Web Content Accessibilitys hemsida

För att hjälpa de som använder skärmläsare eller andra tekniska hjälpmedel har vi designat om webbplatsen för att möjliggöra enkel och säker tillgång till all information. Till exempel har vi använt kontraster för att minska problemen för personer med nedsatt syn och undvikt blinkande element som kan vara skadliga.

Beskrivningar och instruktioner har skapats för användarinput områden, liksom Alt Tags som stöder skärmläsare. Dessutom finns det inte några tidsmässiga begränsningar när du tittar på innehållet eller matar in information.

Top