Home > Anvandbara Länkar > Contact Us

Kontakta oss

Vill du ha ytterligare information rörande service och produkter från Ford, kontakta oss här.

Ford Motor Company
031-707 10 10

 • Ford Sverige

  031-707 10 10

 • Sök efter en återförsäljare.

   

  <%-DealerName%>

  <% if (serviceList) { %>

  <%- serviceList %>

  <% } %> <% if (todayClosingTime) { %>

  Öppetider för service idag <%-todayClosingTime%>

  <% } %> <% if (todayPartsClosingTime) { %>

  Service och reparationer <%-todayPartsClosingTime%>

  <% } %> <% if (todayServiceClosingTime) { %>

  Öppetider för service idag <%-todayServiceClosingTime%>

  <% } %>
  <% _.forEach(formattedAddress, function(addressLine) { %>

  <%- addressLine %>

  <% }); %>
  <% if (PrimaryPhone) { %>

  <%- PrimaryPhone %>

  <% } %>

    Anfahrt

    Leistungen

 • Om du föredrar att skicka brev så finner du vår address nedan.

  Ford Motor Company AB

  Ford Motor Company AB
  Att. Kundservice
  Box 4023
  169 04 Solna

 • Ford Motor Company önskar använda informationen du har lämnat för att informera dig om nya produkter och tjänster och förbättra vår service mot dig. Din information behandlas i enlighet med lagbestämmelser i Sverige. Vissa uppgifter kan även komma att, både inom och utom EU, överföras till eller samköras med andra bolag inom Bolagets koncern (däribland med moderbolaget Ford Motor Company Inc. vars säte är i USA), våra återförsäljare eller licenshavare och andra verksamheter med vilka Bolaget har ett fast samarbete, även inkluderande verksamheter såsom IT-företag som Bolaget engagerar från tid till annan, för att kunna vara till er tjänst. I dessa fall vidtar vi alla åtgärder för att säkerställa att din integritet respekteras. Du har enligt Personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss oavsett hur dessa samlats in.

Telefon

Ford Sverige
031-707 10 10

 

 

Ford återförsäljare

Sök efter en återförsäljare

 

<%-DealerName%>

<% if (serviceList) { %>

<%- serviceList %>

<% } %> <% if (todayClosingTime) { %>

Öppetider för service idag <%-todayClosingTime%>

<% } %> <% if (todayPartsClosingTime) { %>

Service och reparationer <%-todayPartsClosingTime%>

<% } %> <% if (todayServiceClosingTime) { %>

Öppetider för service idag <%-todayServiceClosingTime%>

<% } %>
<% _.forEach(formattedAddress, function(addressLine) { %>

<%- addressLine %>

<% }); %>
<% if (PrimaryPhone) { %>

<%- PrimaryPhone %>

<% } %>

  Anfahrt

  Leistungen

Adress

Om du föredrar att skicka brev så finner du vår address nedan.

Ford Motor Company AB
Ford Motor Company AB
Att. Kundservice
Box 4023
169 04 Solna
 

Email

Ford Motor Company önskar använda informationen du har lämnat för att informera dig om nya produkter och tjänster och förbättra vår service mot dig. Din information behandlas i enlighet med lagbestämmelser i Sverige. Vissa uppgifter kan även komma att, både inom och utom EU, överföras till eller samköras med andra bolag inom Bolagets koncern (däribland med moderbolaget Ford Motor Company Inc. vars säte är i USA), våra återförsäljare eller licenshavare och andra verksamheter med vilka Bolaget har ett fast samarbete, även inkluderande verksamheter såsom IT-företag som Bolaget engagerar från tid till annan, för att kunna vara till er tjänst. I dessa fall vidtar vi alla åtgärder för att säkerställa att din integritet respekteras. Du har enligt Personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss oavsett hur dessa samlats in.

Top