Home > Ägande > Service & Underhåll > Service & Reparationer > Serviceintervaller
Service and Maintenance Plans

Serviceintervaller

Lämna din Ford i goda händer

Rätt service är ett måste för att din Ford ska fungera så bra som möjligt, regelbunden service innebär också att du hindrar eventuella små bekymmer att utvecklas till stora och kostsamma problem. På så sätt minskar du risken för oförutsedda driftstopp som kan störa din vardag. Dessutom bibehåller du din bils andrahandsvärde genom att serva den regelbundet hos en auktoriserad verkstad.

Du hittar de rekommenderade serviceintervallen för din Ford i den serviceportfölj som medföljer ditt fordon eller här (PDF 147KB).

Fördelar med Ford Service

Det finns flera fördelar med schemalagd Fordservice:

 • Undvik oro
 • Ingen inverkan på garantin
 • Bibehållet andrahandsvärde 
 • Konkurrenskraftiga produkt- och serviceerbjudanden 
 • Bekväma servicetider. 
 • En detaljerad förklaring av fakturan och den utförda servicen och ett exakt, överenskommet pris.

Om du vill kommer din Fordverkstad även att ta en titt på din bil när du går bredvid för att bekräfta vad som ska göras. Alternativt kan du använda Ford video check där våra utbildade tekniker kontrollerar ditt fordon och i filmen som du får till din mobil. Filmen förklarar och visar din mekaniker eventuella behov som din Ford har och som kan vara bra att åtgärda. På så sätt kan du känna dig både trygg och säker på att du bara betalar för arbete och reservdelar som faktiskt behövs.Tooltip

 • Fordteknikerna känner din Ford bättre än någon annan och en riktig Fordservice hjälper din bil att din bil presterar på topp under lång tid framåt:

  • Förbättrad säkerhet, pålitlighet och bevarande av ditt fordons värde
  • Besiktning av de delar som är mest utsatta för slitage och, efter samråd, reparation
  • Användning av originaldelar från Ford
  • Transparens med korrekt prissättning
 • Ditt körsätt och användningsområde kan ha stor betydelse för hur ofta din olja behöver bytas. Intelligent övervakning av oljekvalitén (IOLM) i Fordfordon är ett smart system som övervakar oljans egenskaper och varnar dig med ett meddelande i instrumentbrädan när oljan behöver bytas.

  För att få ut det bästa av din olja rekommenderar vi följande:

  • Låt inte motorn stå på tomgång. Det ökar bränsleförbrukningen och föroreningar samt orsakar onödigt slitage på motorn
  • Om du inte använder fordonet regelbundet ska du se till att köra det med ett motorvarvtal på över 1700 r/min under minst 15 minuter varje vecka.
  • Om meddelandet "Oljebyte krävs” visas ska du kontakta din Fordverkstad
  • IOLM återställs av din Fordverkstad efter att motoroljan har bytts ut.
 • När bör jag få service på bilen?

  Serviceintervallerna varierar beroende på fordonsmodell och motortyp. Intervallen finns också i den servicebok som medföljer ditt fordon och även här (PDF 147KB). Om du har ytterligare frågor kontakta din Fordverkstad som är bäst lämpad att bekräfta det exakta schemat för ditt fordon och även informera om eventuella återkallelser eller serviceåtgärder för ditt fordon som kan vara olösta. Mer information hittar du på våra service- och reparationssidor.

  Hur kan jag hålla min Ford i bästa skick mellan servicetillfällena?

  Slitage är en naturlig del av varje fordons livscykel. Men genom att få din bil kontrollerad med jämna mellanrum kan du säkerställa att allt fungerar smidigt och förhindra onödiga, och ofta dyra, reparationer senare.

  Det finns några saker du kan göra själv för att underlätta underhållet av ditt fordon. Förutom att underhålla färg och karosseri genom regelbunden rengöring i enlighet med Fords rekommendationer finns det några andra enkla kontroller som du kan göra regelbundet i enlighet med anvisningarna i din instruktionsbok (t.ex regelbunden kontroll av vätskenivåer i motorrummet, däcktryck m.m).

  Hur vet jag vad min nästa obligatoriska service eller besiktning inbegriper?

  Kontakta din Fordverkstad för information.

  Varför erbjuder ni växlande oljeserviceintervall och fasta serviceintervall?

  Växlande oljeserviceintervall ger varje kund lägsta möjliga ägarkostnad, baserat på deras individuella fordonsanvändning. Hur snabbt motoroljans förbrukas beror på fordonets körförhållanden. Därför kan vissa användare behöva byta motoroljan före de angivna maximala serviceintervallerna. De växlande intervallerna för oljeservicen påverkar inte de obligatoriska underhållsintervallen. Intelligent övervakning av oljekvalitén bidrar också till att skydda motorn mot förtida slitage och skador.

  Följande kan påverka intervallet mellan oljebytena:

  • Hög andel stadskörning med mycket start/stop (under 50 km/h)
  • Regelbundna korta körningar (under 3 km)
  • Höga motorbelastningsförhållanden, t.ex. att fordonet körs fullastat, drar släpvagn, många uppförsbackar etc.

  Kan fordonet ändå användas utan oljebyte om meddelandet "Oljebyte krävs" visas på instrumentbrädan före det angivna serviceintervallet?

  Om meddelandet visas måste oljan bytas inom 1500 km eller en månad (beroende på vilket som först uppnås) IOLM ska återställas av din Fordverkstad. Att inte byta olja leder till förtida motorslitage, skador eller till och med motorhaveri.

 

<%-DealerName%>

<% if (CustomerRatingsCombined) { %>
<%- CustomerRatingsCombined %> <%- CustomerRespondentsCombined %> Betyg
<% } %> <% if (serviceList) { %>

<%- serviceList %>

<% } %> <% if (todayClosingTime) { %>

Öppetider för service idag <%-todayClosingTime%>

<% } %> <% if (todayPartsClosingTime) { %>

Service och reparationer <%-todayPartsClosingTime%>

<% } %> <% if (todayServiceClosingTime) { %>

Öppetider för service idag <%-todayServiceClosingTime%>

<% } %>
<% _.forEach(formattedAddress, function(addressLine) { %>

<%- addressLine %>

<% }); %>
<% if (PrimaryPhone) { %>

<%- PrimaryPhone %>

<% } %>

  Avstånd

  Tjänster

Top