Home > Ägande > Service & Underhåll > Service & Reparationer > Däck information > EU:s däckmärkning
The EU Tyre Label

EU:s däckmärkning

Mer transparens vid däckvalet

Sedan november 2012 bär alla nya däck EU:s däckmärke som en del av EU:s energieffektivitetsplan, framtagen för att minska energikonsumtionen med 20 % till år 2020. Ford stödjer denna förbättring av kundinformationen.

Kännetecken för EU:s däckmärke.

Märkningen informerar om tre kriterier: rullmotstånd, grepp på vått underlag och bullernivå i en klassifikation som börjar med bästa prestanda (grön A) till den sämsta (röd G).

 

*

Rullmotstånd (bränsleeffektivtet) 

Lågt rullmotstånd sparar bränsle och mins¬kar utsläppen av CO2. En förbättring till en högre klass motsvarar en bränslebesparing på minst 0,1 l per 100 km. Klass D används inte. 

Väggrepp på vått underlag (broms­förmåga) 

Väggrepp på vått underlag är en viktig faktor för säker bilkörning. Skillnaden i bromssträcka mellan bästa och sämsta klassen kan motsvara så mycket som 18 m i hastigheten 80 km/h. Klasserna D och G används inte. 

*
*

Externt däck- och vägbanebuller 

Buller från däcken/vägbanan ingår i bullret från hela fordonet och avser det buller som uppfattas av omgivningen utanför bilen. Ju fler ifyllda staplar i märkningen desto högre externt buller. En kontinuerlig ljudnivå som överstiger 80 decibel kan vara skadlig för hälsan. 

Ytterligare kriterier

Den nya EU-märkningen är framtagen för att visa tre kännetecken, men de följande faktorerna ska också övervägas.

  • Vattenplaning
  • Körstabilitet
  • Styrningsprecision
  • Hållbarhet
  • Bromskaraktär (på torra vägbanor)
  • Prestanda i vinterförhållanden
  • Grepp i kurvor
  • Hantering

EU:s däckmärkning hjälper dig att utvärdera kvaliteter som bör övervägas när du köper däck, men kriterierna ovan bör inte heller ignoreras. Däcktester, handlarens rekommendationer och information som lämnas av tillverkaren är fortfarande avgörande för att hitta DITT däck.

Rådfråga din Fordåterförsäljare – där får du hjälp.

Top