Home > Ägande > Resurser & Support > SYNC & Bluetooth support > Update SYNC
 • Har du problem med att få en loggfil genererad för din SYNC 3-uppdatering? Vänligen följ stegen nedan:
  1. Ladda ner det här paketet (ZIP 44KB) och lägg det på ett USB-minne (USB-minnet behöver vara formaterat som exFAT)
  2. Sätt dig i ditt fordon och slå på tändningen
  3. Vänta till Sync3 startat helt, och sätt i USB-minnet i uttaget
  4. Vänta tills ett meddelande om "installation avslutad" visas (det tar ungefär 1 minut). Det bör nu ha skapat en ny loggfil
  5. Återgå till din dator och slutför uppdatering genom att ladda upp loggfilen på Ford webbplats

   

Top