Home > Ägande > Resurser & Support > SYNC & Bluetooth support > Ford SYNC 3 Navigationssystem
SYNC 3.0 Navigation System

SYNC 3 Navigationssystem

Hur din feedback kan bidra till att hålla systemet uppdaterat

Gator och motorvägar, skyltar och hastighetsbegränsningar, rondeller, tunnlar, sidovägar...

De ändras varje dag. Dessa förändringar måste samlas in och spåras för att ditt navigationssystem ska kunna prestera på topp.

Det är här du kan vara till hjälp. Genom att meddela vad du ser som förare kan navigationssystem i ditt SYNC-system alltid vara så exakta, korrekta och uppdaterade som möjligt.

Hur du kan hjälpa genom att ge återkoppling

  • Besök vårt särskilda onlineverktyg för att ge din återkoppling. Verktyget tillhandahålls av en utomstående part, "HERE Maps", som är experter på området. 
  • Du kommer att få ett spårningsnummer online som kan användas för att följa din rapportstatus.
  • Du kan snabbt och enkelt skapa ett HERE Map-konto för att kontrollera din status regelbundet.
  • När ändringarna har bekräftats kommer HERE Maps att informera Ford.
  • Kontakta din Fordåterförsäljare för information om hur du får tag på uppdaterad kartprogramvara för SYNC, eller om du har andra frågor kring denna process. 

Förutom att säkerställa att ditt navigationssystem innehåller den senaste informationen hjälper din feedback även andra förare att nå sitt resmål via bästa möjliga rutt.

Rekommendationer för juridisk friskrivning från FoE Legal - Länken "onlineverktyg" öppnar webbplatsen för HERE Maps. Denna webbplats tillhör en utomstående part som inte kontrolleras av Ford. Ford är inte ansvarigt för och har inte godkänt det innehåll som presenteras på webbplatsen eller i den tillhörande integritetspolicyn.

Top