Home > Ägande > Resurser & Support > Bränsleekonomi > Bränsleekonomi på väg
On the road fuel economy

Bränsleekonomi på väg

Översikt

Körbeteende och många andra icke-tekniska faktorer spelar en roll när det gäller att bestämma en bils bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Alla kör olika under olika trafik- och väderförhållanden (sommar, vinter etc.). Du kanske tillbringar den mesta tiden på motorvägar eller så kör du kanske övervägande på landsvägar. Vissa människor kör fortare och andra mer långsamt. Därför återspeglar körning "under verkliga förhållanden" aldrig helt och hållet de officiella bränsleförbrukningssiffrorna. Vi tog därför hjälp av Fordkunder runt om i Europa som gav oss tillgång till deras egna kördata så att vi kunde övervaka deras bränsleekonomi på vägen. Med hjälp av dessa data har vi utvecklat en modell för att beräkna den troliga bränsleförbrukningen för majoriteten av våra kunder. Den här informationen finns i en tabell som visar bränsleförbrukningen för våra populäraste modeller.

Metodprocess

De publicerade siffrorna med vägdata över bränsleekonomi (OFRE) har tagits fram från testad och simulerad data om bränsleförbrukning som har korrelerats och justerats med konsumentdata med hänsyn till typiska standardavvikelser.

1. ORFE - Consumer database
2. Correlation formula
3. Drive cycle tests
4. Fuel consumption rnage
  1. Startpunkten är en konsumentdatabas som innehåller återkoppling från europeiska kunder gällande information om deras bilars bränsleförbrukning. I den här databasen ingår en mängd faktorer som påverkar bränsleförbrukningen under verkliga körförhållanden som körstilar (mindre dynamisk, mycket dynamisk), olika körprofiler (stad, motorväg, landsväg, korta resor och långdistanskörning), användning av luftkonditionering och elförbrukning, olika nyttolaster och varierande miljöförhållanden (särskilt temperatur) under årets gång.
  2. Konsumentuppgifterna används för att utveckla en korrelationsformel och bestämma standardavvikelser som är tillämpbara på alla nya Ford-modeller för att uttrycka "den genomsnittliga rapporterade bränsleförbrukningen för en kund" samt typiska variationer inom ett större omfång.
  3. För nya modeller bestäms kundens förväntade bränsleförbrukning genom olika körcykeltest med olika snitthastigheter som tar hänsyn till representativa, verkliga körförhållanden (t.ex. nyttolast, däck och aerodynamik. Genom att tillämpa korrelationsformlen och standardavvikelserna på resultaten beräknas vägdataomfånget över bränsleekonomin för en typisk användare.
  4. Det bränsleekonomiomfång som anges är tänkt att täcka in typiska körsituationer och andra faktorer som kan påverka bränsleförbrukningen (körstil, resans längd, användning av luftkonditionering, elladdning och temperaturen i bilen). Trots det kommer cirka 20 % av alla kunder att överstiga den angivna siffran för maximal bränsleförbrukning.

Fuel Economy Data - Cars

Ford Fiesta

 

Ford EcoSport

 

Nya Ford Focus

 

Ford S-MAX

 

Ford Edge

 

Top