Home > Ägande > Resurser & Support > Bränsleekonomi

Bränsleekonomi och koldioxidutsläpp

Bränsleekonomi är relationen mellan distansen du färdas med ett fordon och den mängd bränsle som förbrukas. Avancerad motor- och drivlineteknologi, aerodynamik och viktminskningsåtgärder hjälper till att hålla bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen nere samtidigt som du får gott om kraft och bra prestanda.

Vår motorfamilj rymmer den flerfaldigt belönade bensinmotorn Ford EcoBoost med Auto Start Stop och innovativ turboladdning för att ytterligare förbättra bränsleekonomin och utsläppen. Oavsett om du väljer bensin eller diesel följer alla våra motorer Europas allra senaste strikta miljökrav.

Fuel consumption graph

Länken mellan koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning

Bilar som drivs av bensin- eller dieselmotorer släpper ut koldioxid och andra substanser via avgaser. På grund av dess miljöpåverkan är koldioxid basen för nuvarande och framtida utsläppslagar och bilskatteregler i många länder.

Mängden koldioxid som en bil släpper ut är direkt kopplat till mängden bränsle den förbrukar. Ju högre bensinförbrukning en bil har, desto större mängder koldioxid släpper den ut.

Men alla kommer inte att uppleva samma bränsleeffektivitet från en viss tillverkares motor. Bränsleförbrukningen kommer att variera beroende på motorns design, fordonets storlek och vikt, körsätt och vägförhållanden.

Ju mer bränsle en bil förbrukar desto mer koldioxid släpper den ut.

Fuel economy video

Processen för det officiella bränsleförbrukningstestet förändras

I september 2017 introducerades ett ny officiell process för standardiserade bränsletest, kallad The Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) i Europa. Detta har utvecklats för att bättre spegla verkliga körbeteenden och ersätter den gamla NEDC-testcykeln. Det betyder att de publicerade bränsleekonomisiffrorna är framtagna för att ligga närmare de du upplever på vägen.

Den nya testproceduren innehåller:

Mer realistiska körbeteenden (snabbare och mer dynamiska, större temperaturspann)

Högre genomsnitts- och maxhastigheter

Ett bredare urval av körscenarier

Valfri utrustning och last, olika motorer, drivlinor och hjulstorlekar

Individuella koldioxidvärden för fordon

När du ser de nya publicerade siffrorna kanske du tycker att bränsleförbrukningen för din bil har blivit sämre, men det har den inte. Även om de publicerade siffrorna är tänkta att reflektera din bränsleekonomi mer korrekt är det fortfarande ett laboratorietest som inte tar hänsyn till trafikförhållanden, väder, fordonets last eller körstilar.

On the road fuel economy

Läs mer om din Bränsleekonomi på väg

6 körtips som kan minska din bensinräkning

Dessa tekniker kan minska din bensinräkning ordentligt.

Fuel saving tips from Ford
Service your car icon

Serva din bil och kolla oljan regelbundet. Rätt underhållna bilar fungerar mer effektivt.

tyre pressure icon

Kolla och justera däcktrycket varje månad. Däck med för lite luft kan öka bränsleförbrukningen med upp till fyra procent.

Vehicle weight icon

Fordonsvikten är en viktig faktor för bränsleeffektiviteten. Färdas lätt och ta inte med onödigt tung last i bagageluckan eller kupén.

Empty roof rack icon

Ta bort tomma takräcken och håll fönstren stängda. Det här kommer att minska luftmotståndet och hjälpa till att spara bränsle.

Drive smoothly icon

Kör mjukt och håll blicken så långt fram som möjligt. Plötslig acceleration eller inbromsning påverkar bränsleekonomin.

Gears icon

När du accelererat ska du växla upp till högre växel så snart som möjligt. Fordmodellerna har växelspaksindikator för optimalt växelval.

Top